Kierunki studiówKierunki studiów CieszynStudia humanistyczne

Etnologia i antropologia kulturowa – studia w Cieszynie

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa łączą nauki humanistyczne z kompetencjami społecznymi. Poznaj atrakcyjność tego kierunku.

Kierunek etnologia i antropologia kulturowa ma w swojej ofercie Uniwersytet Śląski w Katowicach (studia prowadzi Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie).

Program nauczania kładzie nacisk na kształcenie kompetencji społecznych oraz umiejętność działania w wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielojęzykowym otoczeniu. Założenia teoretyczne kierunku mają również praktyczne przełożenie. Znajdują zastosowanie w działaniach zmierzających do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego zarówno najbliższego otoczenia, jak również odległych regionów świata. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów pomagają w kreatywnym podejściu do artefaktów związanych z kulturą typu tradycyjnego i dostosowania ich do potrzeb współczesnego społeczeństwa. Poprzez wskazywanie możliwości ich przekształcenia, nadawania im nowych znaczeń możliwe staje się ich praktyczne wykorzystanie między innymi w sektorach kreatywnych.

W trakcie studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy ogólnohumanistycznej oraz nabywa wiedzę specjalistyczną z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. W okresie tym poznaje praktycznie metody i techniki badawcze w ramach obozów naukowych, odbywa też praktykę terenową, której zasadniczym celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką etnologicznej i antropologicznej eksploracji terenowej oraz wdrożenie do realizacji konkretnych zadań o charakterze naukowo-badawczym.

Perspektywy zawodowe:

  • koordynator programów rozwojowych (m. in. aktywizujących osoby defaworyzowane ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, wiek, status ekonomiczny),
  • specjalista w branży turystycznej,
  • ekspert ds. prowadzenia badań jakościowych w sektorze kreatywnym,
  • przedsiębiorca w sektorze kreatywnym,
  • researcher w instytucjach naukowych, biznesie oraz redakcjach prasowych,
  • pracownik agencji badań rynku,
  • analityk potrzeb konsumenckich,
  • konsultant w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej
  • doradca ds. kulturoznawstwa na misjach specjalnych,
  • specjalista ds. imigrantów i uchodźców.

Kierunek etnologia i antropologia kulturowa w Cieszynie

O innych kierunkach dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia humanistyczne Katowicach. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Jeśli chcesz studiować w Katowicach zobacz również stronę – rodzaje studiów Katowice. Tam sprawdzisz m.in. propozycje studiów społecznych, studiów filologicznych, studiów psychologicznych, prawniczych, pedagogicznych na katowickich uczelniach państwowych i niepaństwowych.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia