Kierunki społeczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia społeczne

Obronność państwa – poznaj kierunek studiów!

Kierunek Obronność państwa pozwala zdobyć wiedzę z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz problematyki obronności państwa.

Program kształcenia dla kierunku studiów Obronność państwa o profilu praktycznym jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. Celem profilu praktycznego studiów jest zbliżenie środowiska akademickiego, głównie przyszłych absolwentów do potencjalnych pracodawców. Ugruntowana wiedza z zakresu nauk: politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także z zakresu problematyki obronności państwa, wzbogacona praktykami zawodowymi, pozwalać będzie absolwentowi tego kierunku studiów na podjęcie zatrudnienia zgodnie z profilem kształcenia.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Obronność państwa

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia