Kierunki studiów OlsztynStudia OlsztynStudia społeczne

Praca socjalna w Olsztynie

Wybierz kierunek praca socjalna! Te studia przygotują Cię do pracy w instytucjach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczych lub resocjalizacyjnych i organizacjach pozarządowych.

Przeglądasz społeczne kierunki studiów w Olsztynie? Interesuje Cię praca socjalna? Ten kierunek proponuje kandydatom Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Studia prowadzi Wydział Nauk Społecznych UWM.

Jeśli chcesz zdobyć pracę w ciekawym zawodzie ukierunkowanym na wsparcie innych, wybierz kierunek praca socjalna. Studia z pracy socjalnej należą do tych obszarów kształcenia, które przygotowują do podejmowania działań zawodowych związanych ze wsparciem, aktywizacją i integracją społeczną jednostek i grup szczególnie tych, narażonych na wykluczenie. Mają one charakter interdyscyplinarny i promują  społeczne zmiany oraz rozwiązywanie problemów we wzajemnych relacjach człowieka ze środowiskiem, zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej.

Student pracy socjalnej nabywa wiele kompetencji i umiejętności społecznych ukierunkowanych na dobrą komunikację oraz podejmowanie działań aktywizująco-wspierających.

Absolwent(ka) pracy socjalnej może znaleźć pracę w różnych instytucjach pomocy społecznej, opiekuńczych, resocjalizacyjnych lub organizacjach pozarządowych.

Kierunek praca socjalna w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia