Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi – studia podyplomowe poleca WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zaprasza na studia podyplomowe w Rzeszowie:

Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi – NOWA FORMUŁA!

Specjalności:

 • administracja publiczna
 • podmioty gospodarcze

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) – płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni zjazdowe: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.
 7. Opłaty za studia:
  • 3 200 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu (opłata po rabacie – 2 240 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej – BED – 1 600 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie… .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 8. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń
 9. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia – magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia – licencjackich i inżynierskich. 
 10. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 11. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce “krok po kroku”.

Prawo pracy jest gałęzią prawa regulującą stosunki prawne o bardzo dużej wadze społeczno–ekonomicznej, których realizacja jest w praktyce często źródłem konfliktów indywidualnych i zbiorowych. Stosunki te funkcjonują pod silnym nadzorem państwa. Zgodnie z art. 24 Konstytucji „Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad wykonywaniem pracy”. To prawo pracy, niezależnie czy pracodawca funkcjonuje w sferze gospodarki lub administracji publicznej, wyznacza zasady i granice zarządzania zasobami ludzkimi. Znajomość tych zasad to nie tylko właściwie dobrani, kompetentni, ustabilizowani i zaangażowani pracownicy, ale także wizerunek pracodawcy przestrzegającego prawa i szanującego swoich pracowników, posiadającego umiejętność współpracy z podmiotami zbiorowego prawa pracy oraz z organami kontroli i nadzoru nad jego przestrzeganiem.

Więcej informacji na stronie:
wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/prawo-pracy-i-zarzadzanie-sprawami-pracowniczymi


ZOBACZ RÓWNIEŻ: WSPiA RZESZOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia