Kierunki studiówKierunki studiów OlsztynStudia OlsztynStudia psychologiczne

Psychologia – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W zależności od wybranej ścieżki kształcenia, absolwent kierunku psychologia na UWM w Olsztynie będzie specjalistą psychologii klinicznej i zdrowia lub psychologii wychowawczej i szkolnej.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ma w swojej ofercie studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia (prowadzi je Wydział Nauk Społecznych UWM).

Studia przygotowują do pracy na stanowisku psychologa. W ramach praktyk poznasz pracę psychologa w danej placówce, obserwując działania swojego mentora, a także wspomagając go w czynnościach zawodowych.

Zakresy kształcenia:

 • Psychologia kliniczna i zdrowia
 • Psychologia wychowawcza i szkolna

Kompetencje absolwenta:

 • bazowanie na wiedzy, narzędziach diagnostycznych i interwencjach zgodnych z wiedzą naukową z zakresu psychologii,
 • znajomość procesów psychologicznych ważnych dla zdrowia i jego ochrony oraz teoretycznych podstaw działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii,
 • posiadanie podstawowych umiejętności umożliwiających zaplanowanie diagnozy i interwencji psychologicznej,
 • opracowanie diagnozy psychologicznej w zakresie zachowania, rozwoju, osobowości, różnic indywidualnych, emocji, motywacji i funkcji poznawczych oraz zaburzeń zdrowia psychicznego,
 • posiadanie umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia rozmowy psychologicznej i pracy z jednostką i grupą,
 • prezentowanie postawy zrozumienia i zaangażowania w udzielaniu pomocy psychologicznej przy zachowaniu zasad etycznych,
 • podejmowanie inicjatywy w środowisku lokalnym i mobilizowanie ludzi do działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i jakości życia, 
 • gotowość do stałego pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania fachowego doświadczenia.

Perspektywy zawodowe – Psychologia kliniczna i zdrowia:

 • służba zdrowia,
 • szpitale ogólne oraz psychiatryczne,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • konsultant w firmach ubezpieczeniowych,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy zawodowej .

Perspektywy zawodowe – Psychologia wychowawcza i szkolna:

 • żłobki,
 • przedszkola,
 • szkoły,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • placówki wychowawcze,
 • świetlice socjoterapeutyczne,
 • poradnie rodzinne.

Więcej o kierunku: PSYCHOLOGIA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia