Kierunki studiów OlsztynStudia medyczneStudia Olsztyn

Ratownictwo medyczne – studia w Olsztynie

Jeśli interesują Cię studia medyczne w Olsztynie, to ciekawą propozycją może być ratownictwo medyczne, które znajdziesz w ofercie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne proponuje kandydatom Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM)

Student studiów pierwszego stopnia kierunku ratownictwo medyczne na UWM w Olsztynie zdobywa wiedzę  z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu w szczególności z zakresu ratownictwa medycznego.

Absolwent zna i rozumie: medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne i inne niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego, problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu – w stopniu podstawowym, systemy ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach; regulacje prawne, zasady etyczne i deontologię, odnoszące się do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Nabywa umiejętności w zakresie rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. Prowadzi medyczne czynności ratunkowe i udziela świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego, podejmuje działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób; współdziała z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach; inicjuje, wspiera i organizuje  działania społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy; promuje znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych; planuje własną aktywność edukacyjną i stale dokształca się w celu aktualizacji wiedzy.

Absolwenci mogą wykonywać zawód ratownika medycznego zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, m.in. Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Kierunek ratownictwo medyczne w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Olsztynie.

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia