rekrutacja 2024Rekrutacja na studiaRekrutacja PoznańStudia artystyczneStudia Poznań

Rekrutacja na studia 2024/2025 – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Jeśli interesują Cię artystyczne kierunki studiów w Poznaniu i chcesz rozpocząć naukę w roku akademickim 2024/2025, to sprawdź koniecznie jakie propozycje studiów I stopnia i jednolitych magisterskich ma w swojej najnowszej ofercie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu to doświad­cze­nie naj­lep­szych tra­dy­cji sztuki, uję­tych w nie­ustan­nie ewo­lu­ujące kanony este­tyczne, pro­jek­towe oraz teo­re­tyczne. Naj­więk­sza uczel­nia arty­styczna w kraju, posia­da­jąca jako jedyna wśród wyż­szych uczelni pla­stycz­nych sta­tus uni­wer­sy­tetu, na 8 wydzia­łach kształci aż na 13 kie­run­kach

Kierunki studiów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – rekrutacja 2024/25

Zasady rekrutacji na UAP

Najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziecie w dokumencie: Procedura rekrutacji dla osób kandydujących na studia w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP)

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU – REKRUTACJA NA STUDIA – SERWIS DLA KANDYDATÓW

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia