Kierunki studiów KrakówNowerodzaje studiów KrakówStudiaStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia Kraków

Studia biologiczne i biotechnologiczne w Krakowie

Studia biologiczne w Krakowie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Biologii UJ), Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie czy na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej. Przykładowe kierunki studiów biologicznych: BIOLOGIA, BIOLOGIA STOSOWANA.

Studia biologiczne i biotechnologiczne w Krakowie to przede wszystkim oferta czterech renomowanych krakowskich uczelni publicznych.

Biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński jest wiodącą placówką kształcącą w zakresie nauk przyrodniczych, a kierunek biologia znajduje się na szczycie rozmaitych rankingów oraz posiada bogate zaplecze dydaktyczne – pod względem aktywności naukowej kadry oraz nowoczesnej infrastruktury. Kierunek ten stawia na zajęcia praktyczne – laboratoria i prace terenowe. Nowoczesna biologia to nauka interdyscyplinarna, specjalnościom takim jak: ekologia, genetyka, botanika, zoologia, ewolucjonizm, fitogeografia, zoogeografia i biologia molekularna towarzyszą przecież matematyka, statystyka, fizyka, chemia, biochemia czy biofizyka, oraz antropologia.

Absolwenci i absolwentki biologii są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • laboratoriach badawczych,
 • przemyśle,
 • administracji,
 • placówkach ochrony przyrody,
 • placówkach dydaktycznych.

Biotechnologia na Politechnice Krakowskiej

Politechnika Krakowska na kierunku biotechnologia kształci studentów w ramach specjalności biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska. Biotechnologia przemysłowa to dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Z definicji jest to dyscyplina na pograniczu biologii, chemii i inżynierii chemicznej.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych oraz do pracy w nowoczesnych laboratoriach badawczych. Posiadają umiejętności współpracy ze specjalistami z chemii, biologii, z technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i biotechnologii. Potrafią podjąć się kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą, jak również są przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Bioinformatyka na UKEN w Krakowie

Studenci kierunku bioinformatyka, który prowadzi Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii i informatyki, oparte na rzetelnej znajomości podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych. Uczą się stosowania metod informatycznych do rozwiązywania problemów wynikających ze złożoności systemów biologicznych.

Absolwenci znajdą pracę w:

 • instytucjach naukowych zajmujących się badaniami biologicznymi, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych;
 • instytucjach medycznych wykorzystujących osiągnięcia genetyki;
 • diagnostyce medycznej;
 • projektowaniu terapii;
 • firmach agrobiotechnologicznych.

Bioinżynieria zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Kierunek studiów bioinżynieria zwierząt, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, pozwala uzyskać podstawową wiedzę z zakresu nauk rolniczych oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, hodowli komórkowych i tkankowych, cytogenetyki i transgenezy zwierząt oraz inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii wykorzystywanych w bioinżynierii zwierząt.
Istotny element kształcenia stanowi przygotowanie absolwenta do pracy w laboratorium analitycznym i diagnostycznym oraz zapoznanie go z możliwościami stosowania współczesnych technik molekularnych do analizy materiału biologicznego i metod wykorzystywanych do modyfikacji organizmów zwierząt.

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki naukowo-badawcze,
 • przemysł biotechnologiczny,
 • laboratoria diagnostyczne i analityczne
 • instytucje zajmujące się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej,
 • zakłady higieny weterynaryjnej,
 • placówki ochrony przyrody i ochrony zwierząt,
 • podmiotyh nadzorujące kontrolę jakości pasz i żywności,
 • administracja samorządowa i jednostki podlegające resortowi rolnictwa w Polsce i UE,
 • wysokospecjalistyczne gospodarstwa hodowlane,
 • przedsiębiorstwa związane z biotechnologią rolniczą.


Dowiedz się więcej o biologicznych i biotechnologicznych kierunkach studiów w Krakowie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów biologicznych w Krakowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Kraków. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia