Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia turystyczne

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem – kierunek studiów w Krakowie

Studia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem proponuje swoim kandydatom jedna krakowska uczelnia. Poznaj kierunek z oferty Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Studia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem prezentowane są przez uczelnię jako przygotowanie do pracy w organizacjach pozarządowych, rynkach kreatywnych, firmach turystycznych. W ramach studiów oferowane są atrakcyjne ścieżki kształcenia.

Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym ma nie tylko wprowadzić w arkana działalności kulturalnej, ale przede wszystkim rozwinąć młodego człowieka i dać mu pakiet możliwości oraz umiejętności do wykorzystania na takiej drodze, jaką sam zechce podążać. Kluczowym dla tej ścieżki kształcenia jest wprowadzenie w historię dające pogląd na kształtowanie się dziejów ludzkości. Pozwala ono zrozumieć nie tylko mechanizmy polityczne, ale także społeczne w taki sposób, by móc lepiej dostrzegać i analizować to, co obecnie dzieje się na świecie. Zakres tematyczny pozwala, co najważniejsze, osadzić w czasie, poukładać wydarzenia, by płynnie poruszać się po osi czasu nakładając na to wiedzę z innych dziedzin.

Przedmioty z zakresu sztuki i muzyki kształtują wrażliwość, pozwalają odkryć to, co niezapisane w dokumentach. Uczą poszukiwania niematerialnej sfery dziedzictwa takiej jak tradycje, ludowe zwyczaje, albo też prądy myślowe i filozoficzne.

Zajęcia kierunkowe z zakresu zarządzania dziedzictwem prowadzone są przez specjalistów na co dzień pracujących w sektorze kulturalnym, co pozwala realnie spojrzeć na branżę. Dzięki temu, studenci dowiadują się jak od środka działają instytucje, stowarzyszenia, organizacje funkcjonujące na tym rynku. Nie jest to tylko teoretyzowanie, ale przede wszystkim wiedza praktyczna. Zajęcia te rozwijają także kompetencje miękkie oraz biznesowe spojrzenie na podejmowane działania. Równolegle prowadzone są także przedmioty dotyczące podstaw prawnych organizowania działalności kulturalnej, pozyskiwania środków czy też kreowania marki.

Po ukończeniu studiów można nie tylko pracować w biurach festiwalowych, instytucjach kulturalnych czy NGO’ s, ale także rozpocząć swoją własną działalność w tym sektorze. To studia dla tych, którzy lubią wyzwania, lubią zdobywać nowe doświadczenia i ciągle poszukiwać. To studia dla tych, którzy pragną zrozumieć lepiej procesy kulturotwórcze i sposoby pielęgnacji oraz zachowania dziedzictwa dla następnych pokoleń. To studia dla ludzi odważnych, którzy być może jeszcze poszukują swojej ścieżki kariery, a dusza twórcy współpracuje z sercem otwartym na ludzi i głową zdolną do logicznego układania pomysłu w całość. To studia dla ciekawych świata, którzy za ideą podążają do realizacji.

Zajęcia prowadzone w ramach specjalności przybliżają zagadnienia związane bezpośrednio z zarządzaniem i ochroną dziedzictwa historycznego, kulturowego i naturalnego. Specjalność oferuje praktyczne poznanie aspektów kulturowych, prawnych, politycznych, religijnych, organizacyjnych, społecznych krajobrazu i dziedzictwa łącząc je z zarządzaniem instytucją. Osobnym blokiem są zajęcia z zakresu zarządzania firmą, kreowania wizerunku firmy, organizacją i promocją wielkich imprez sportowych oraz kulturowych, typu festiwale, koncerty, wystawy itp.

Na studiach II stopnia również specjalność Kultury Azji

Strona kierunku: TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia turystyczne Kraków. Interesujesz się różnymi formami ruchu turystycznego, myślisz o tym, by go w przyszłości organizować i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia turystyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Ekoturystyka w Krakowie

Studia na kierunku ekoturystyka pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę o środowisku przyrodniczym…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków


Czytaj więcej: studia w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia