KarieraKursy i szkoleniaNoweWydarzenia online

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zaprasza na bezpłatny kurs Study Wars

„Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” taki tytuł nosi bezpłatny, otwarty kurs organizowany przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Zajęcia poprowadzą ukraińscy wykładowcy, eksperci z zakresu bezpieczeństwa i obronności w tym m.in. b. wiceminister obrony Ukrainy. Kurs przeprowadzony zostanie w formie zdalnej. Uczestniczyć w nim mogą wszystkie osoby zainteresowane tematyką teorii wojen.

Kurs Study Wars „Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” (ogranizator: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa) realizowany jest w ramach unijnego projektu Wsparcie dla obywateli Ukrainy – włączenie wykładowców z Ukrainy w proces nauczania. Kurs organizowany jest dla studentów WSPiA w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej. Mogą w nim także uczestniczyć osoby spoza Uczelni, które chcą dowidzieć się więcej na temat genezy, strategii prowadzenia wojen, systemów obronnych czy psychologicznych konsekwencji konfliktów zbrojnych. Zajęcia w ramach bezpłatnego kursu Study Wars realizowane będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Wykłady potrwają dwa semestry. Łącznie będzie to 120 godzin. Zajęcia będą tłumaczone na język polski i zakończą się otrzymaniem certyfikaty ukończenia kursu.

Tematyka zajęć podzielona została na trzy moduły. Moduł 1 to podstawy organizacji wojskowej i systemów prowadzenia wojny. Kolejny dotyczyć będzie uwarunkowań prawno-traktatowych w zakresie krajowym i międzynarodowym. W ostatnim wykładowcy prowadzący kurs skupią się na Wojnie rosyjsko ukraińskiej.

Podczas zajęć będzie można poznać podstawy organizacji armii ukraińskiej, systemy gotowości obronnej, taktyki, strategie i użycie sił zbrojnych w kontekście dowodzenia i przywództwa. Mowa będzie także systemach międzynarodowej regulacji prawnej konfliktów zbrojnych, budowaniu podstaw prawnych sfery bezpieczeństwa i obrony państwa oraz przestrzeganiu praw wojny. W module dotyczącym wojna rosyjsko-ukraińska mowa będzie o historii i genezie konfliktu zbrojnego między Ukrainą a Rosją, konsekwencjach konfliktu i jego wpływie na gospodarkę kraju i świata, wpływie tożsamości narodowej na morale społeczeństwa i determinację wojsk ukraińskich. Poruszony zostanie również temat przyszłość struktur państwowych Ukrainy, konsekwencji i wpływu agresji Rosji na Zycie obywateli Ukrainy oraz psychologicznych konsekwencji wojny.

Wykładowcami podczas Kursu Study Wars „Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” będą specjaliści z Ukrainy z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Pierwsze spotkania poprowadzi Leonid Poliakow, wiceminister obrony Ukrainy w latach 2005–2008 i 2014. Kolejne wykłady przedstawią profesorowie oraz eksperci z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franko, Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy “Politechniki Kijowskiej im. Ihora Sikorskiego oraz Ukraińskiego Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. Ołeksandra Razumkowa.

Kurs Study Wars „Studium Wojny teoria i praktyka na przykładzie Ukrainy” rozpocznie się na początku grudnia 2022 r. Ma charakter otwarty dlatego oprócz studentów WSPiA może w nim uczestniczyć każdy zainteresowany tematyką kursu. Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom po rozpoczęciu zajęć. Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz dostępny na stronie WSPiA.

(Informacja prasowa Uczelni)

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WSPiA RZESZOWSKA SZKOŁA WYŻSZA – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia