Kierunki studiówKierunki studiów PoznańStudia archeologiczneStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Poznań

Archeologia – studia w Poznaniu

Studiowanie na kierunku archeologia postrzegane jest często jako przygoda. Tak rozumianej przygody doświadczyć można w Poznaniu dzięki propozycji Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Na 3- letnich studiach licencjackich na Wydziale Archeologii UAM badania naukowe są skoncentrowane na pradziejach i okresie średniowiecznym w Polsce i Europie oraz archeologii basenu Morza Śródziemnego. W programie studiów na kierunku archeologia wykorzystano bardzo szeroko doświadczenia różnych dyscyplin, m.in. historii, antropologii, geografii oraz nauk ścisłych. Archeologia na UAM to:

 • możliwość kształtowania specjalizacji zgodnie z zainteresowaniami (przedmioty do wyboru i fakultety),
 • wiedza specjalistyczna w zakresie archeologii,
 • poznanie źródeł (zabytków) i metod ich analizy,
 • praktyka archeologiczna w ramach „ćwiczeń terenowych” i badań wykopaliskowych po I i II roku studiów oraz przy projektach badawczych pracowników wydziału,
 • umiejętność opracowywania tekstów naukowych.

Specjalności

 • Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna (APiS) – obejmuje zainteresowaniami obszar Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i ziem polskich. W jej ramach student poznaje metody badawcze i źródła (zabytki) archeologiczne oraz możliwości badań interdyscyplinarnych. Ważnym elementem specjalizacji jest praktyka wykopaliskowa na różnorodnych stanowiskach (osady, miasta, zamki, cmentarzyska).
 • Archeologia Orientalna i Antyczna (AOiA) – specjalność dotyczy obszarów wokół Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Szczególnie ukierunkowana jest na okres archeologii pradziejów i starożytności Egiptu, Grecji, Rzymu, Mezopotamii i Anatolii. W ramach praktyki wykopaliskowej studenci mogą brać udział w badaniach m.in. w Turcji i Grecji.

Wybrane przedmioty

 • Archeologia powszechna (części od I do VI)
 • Metodyka badań terenowych
 • Technologie informacyjne w archeologii
 • Archeologia starożytnego Egiptu
 • Archeologia i sztuka Bliskiego Wschodu
 • Archeologia i sztuka Anatolii w okresie brązu i żelaza
 • Podstawy historii i metodologii archeologii
 • Muzealnictwo, pragmatyka archeologiczna i ochrona praw autorskich

Perspektywy zawodowe

 • Zadania związane z ochroną dziedzictwa i muzealnictwem
 • Prace techniczne w trakcie wykopalisk
 • Prace laboratoryjno-inwentaryzacyjne w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych
 • Praca w placówkach kulturalno-oświatowych
 • Praca w zakresie usług turystycznych

Uprawnienia zawodowe do samodzielnego kierowania pracami archeologicznymi nabywa się dopiero po ukończeniu II stopnia studiów (magisterskich) i odbyciu 12-miesięcznej praktyki. Zakres wymaganych uprawnień określa ustawa O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Kierunek archeologia w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia historyczne Poznań. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia