Kierunki studiów PoznańNoweRekrutacja PoznańStudia PoznańTOP PoznańTop studia

Najpopularniejsze kierunki na uczelniach w Poznaniu 2023

Ten moment nieuchronnie się zbliża. Pora podjąć ostateczną decyzję o wyborze kierunku studiów. Jeśli chcesz poznać najpopularniejsze kierunki w Poznaniu, przygotowaliśmy specjalne zestawienie. Dowiesz się z niego, które poznańskie uczelnie oferują w procesie rekrutacji właśnie te studia.

Jeśli interesują cię najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce i chcesz, któryś z nich studiować w Poznaniu, sprawdź, na których uczelniach znajdziesz stosowną ofertę. Najpopularniejsze kierunki w Polsce w rekrutacji 2022/2023 to wymienione niżej wraz z informacją o liczbie chętnych. Wśród kierunków – łącznie 19 – takie jak: np. informatyka, psychologia, zarządzanie, prawo, ekonomia, filologia angielska, logistyka i wiele innych.

Wszystkie najpopularniejsze kierunki studiów są dostępne w Poznaniu. Sprawdzamy, na których uczelniach. A wybór jak przystało na  tak duży ośrodek akademicki jest przy większości kierunków duży. W stolicy Wielkopolski działają przecież tak duże uczelnie jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy renomowana Politechnika Poznańska. Duża popularnością cieszą się również uczelnie niepubliczne np, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Języków Obcych czy Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.

1 z 19

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to jeden z ciekawszych kierunków studiów społecznych. Daje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, politologii i nauk społecznych. Studia są doskonałym przygotowaniem do profesjonalnego poruzania się w zakresie spraw europejskich i światowych.

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe po raz pierwszy trafił na listę najbardziej popularnych kierunków. Chęć podjęcia tych studiów zadeklarowało ponad 8 000 kandydatów.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek stosunki międzynarodowe:

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE studia w języku angielskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej w artykule: Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

2 z 19

Mechanika i budowa maszyn

Kierunek budowa maszyn powrócił do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów po krótkiej przerwie. Studia inżynierskie w zakresie projektowanie konstrukcji mechanicznych chciało podjąć ponad 8 000 kandydatów.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn to doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy w firmach produkcyjnych na całym świecie. Dzięki pracy inżynierów świat zapełnia się wciąż nowymi wynalazkami, przedmiotami, które służą człowiekowi na co dzień. Kierunek może być przygotowaniem do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek mechanika i budowa maszyn:

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, Politechnika Poznańska

Więcej w artykule: Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

3 z 19

Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka powrócił do zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów. Chęć studiowania właśnie tego kierunku zadeklarowało prawie 8 500 kandydatów. To dużo, ale niespecjalnie dziwi w obliczu zmian cywilizacyjnych i poszukiwania w przemyśle i innych gałęziach gospodarek rozwiązań związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych i ich robotyzacją.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek automatyka i robotyka:

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA, Politechnika Poznańska
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Więcej w artykule: Automatyka i robotyka w Poznaniu

4 z 19

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ten jeden z ciekawszych kierunków, łączący wiedzę techniczną i zarządzanie produkcją, chciało studiować w poprzednim roku aż 8 979 kandydatów. Kierunek wciąż utrzymuje swoje wysokie miejsce na liście najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zdobywają wiedzę z zakresu procesów projektowania, wytwarzania i zarządzania. Przygotowują się przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie mogą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, tworzyć nowoczesne rozwiązania i zarządzać procesami produkcji. Absolwenci często znajdują pracę w branży motoryzacyjnej, przemyśle spożywczym lub medycznym.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Politechnika Poznańska
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Więcej w artykule: Zarządzanie i inżynieria produkcji w Poznaniu

5 z 19

Created with GIMP

Informatyka stosowana

W obliczu ogromnego zainteresowania kierunkami informatycznymi nie może dziwić, że obecny na wielu uczelniach technicznych kierunek informatyka stosowana znalazł się na liście najpopularniejszych kierunków studiów. Wolę studiowania pokazało prawie 8 500 kandydatów.

Studia na kierunku informatyka stosowana najczęściej mają charakter interdyscyplinarny i łączą nauki informatyczne z zarządzaniem, fizyką, matematyką, czy naukami społecznymi. Studenci uczą się wykorzystywać tę wiedzę w rozwiązywaniu problemów ze świata biznesu, techniki, rozrywki (gry komputerowe). Absolwenci tego kierunku pracę niemal we wszystkich obszarach przemysłu, gospodarki czy administracji.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek informatyka stosowana:

 • INFORMATYKA STOSOWANA, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Więcej w artykule: Informatyka stosowana w Poznaniu

6 z 19

Administracja

Studia administracyjne okazały się warte zainteresowania dla prawie 10 000 osób. Tyle właśnie aplikacji odnotowano w poprzedniej rekrutacji na polskich uczelniach.

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, administracji publicznej i polityki administracyjnej, organizacji i zarządzania, ochrony środowiska, prawa finansów publicznych, pracy oraz Unii Europejskiej, czy narzędzi bankowych i kredytowych. Po zdobyciu wiedzy ogólnej, studenci często mają możliwość specjalizowania się w ramach wybranych specjalności związanych z różnymi sektorami administracji, samorządu terytorialnego, zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa, funkcjonowania Unii Europejskiej itp.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek administracja:

 • ADMINISTRACJA, Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • ADMINISTRACJA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • ADMINISTRACJA, Uniwersytet WSB Merito Poznań
 • ADMINISTRACJA, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • ADMINISTRACJA, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Więcej w artykule: Administracja w Poznaniu

7 z 19

Logistyka

Ponad 11 000 kandydatów uznało, że studia logistyczne mogą być dobrym wyborem swojej ścieżki zawodowej. Dobre zarobki branży powodują, że zainteresowanie tym kierunkiem od kilku lat utrzymuje stabilny poziom, nie jest przejściową modą.

Logistyka to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, którego rozwój wymusza konieczność stałego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy. Logistyka jest powiązana niemal z każdą gałęzią gospodarki, stąd też obecnie kandydaci na studia logistyczne mają do wyboru wiele specjalności. Transport, spedycja, logistyka produkcji, logistyka handlu i dystrybucji, gospodarka magazynowa, logistyka zakupów, zarządzanie łańcuchem dostaw – to tylko przykładowe specjalizacje.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek logistyka:

 • LOGISTYKA, Politechnika Poznańska
 • LOGISTYKA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • LOGISTYKA, Uniwersytet WSB Merito Poznań
 • LOGISTYKA, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • LOGISTYKA, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Więcej w artykule: Logistyka w Poznaniu

8 z 19

Created with GIMP

Biotechnologia

Zamiłowanie do świata biologii wyniesione z lekcji szkolnych przekłada się na obecne od lat duże zainteresowanie studiami biotechnologicznymi. Praktyczny wymiar tych studiów powoduje, że ponad 10 000 kandydatów aplikowało na ten kierunek w ramach ostatniej rekrutacji.

Kierunek biotechnologia to studia interdyscyplinarne, które łączą nauki biologiczne z chemią, fizyką, czy informatyką. Studenci biotechnologii uczą się stosować techniki biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej m.in. w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle. Wiedza biologiczna oraz umiejętności techniczne i biznesowe otwierają przed absolwentami atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek biotechnologia:

 • BIOTECHNOLOGIA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • BIOTECHNOLOGIA, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Więcej w artykule: Biotechnologia w Poznaniu

9 z 19

Fizjoterapia

Ten jeden z popularniejszych zawodów medycznych wciąż cieszy się stabilnym i dużym zainteresowaniem kandydatów. Ostatnia rekrutacja pokazała, że ponad 10 000 osób chciało podjąć studia właśnie na fizjoterapii.

Studenci kierunku fizjoterapia uczą się stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w procesach usprawniania osób niepełnosprawnych oraz osób z urazami, które spowodowały u nich utratę sprawności ruchowej. Zabiegi fizjoterapeutyczne mogą również pomagać w utrzymaniu określonego poziomu sprawności. Absolwent fizjoterapii potrafi wykonywać różne zabiegi specjalistyczne i jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek fizjoterapia:

 • FIZJOTERAPIA , Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • FIZJOTERAPIA , Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • FIZJOTERAPIA , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • FIZJOTERAPIA , Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu
 • FIZJOTERAPIA , Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Więcej w artykule: Fizjoterapia w Poznaniu

10 z 19

Pielęgniarstwo

Jeszcze jakiś czas temu pielęgniarstwo nie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem kandydatów. Przełomem była poprzednia rekrutacja. Wolę studiowania pielęgniarstwa zgłosiło ponad. 10 500 absolwentów szkół średnich.

Na kierunku pielęgniarstwo studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych nauk medycznych, doskonaląc swoje kwalifikacje w powszechnych już pracowniach symulacji. Ważnym elementem procesu nauczania są praktyki, odbywane w szpitalach, ośrodkach opieki, czy zakładach pielęgnacyjnych. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek pielęgniarstwo:

 • PIELĘGNIARSTWO, Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • PIELĘGNIARSTWO, WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • PIELĘGNIARSTWO, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • PIELĘGNIARSTWO, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Więcej w artykule: Pielęgniarstwo w Poznaniu

11 z 19

Budownictwo

Dynamiczny rozwój budownictwa skłaniał kandydatów do podjęcia nauki na kierunku, który dobrze rokował jeśli spoglądać na rynek pracy. Budownictwo chciało w Polsce studiować 13 682 osób. To drugi po informatyce kierunek techniczny w zestawieniu najpopularniejszych kierunków studiów.

Studenci kierunku budownictwo uczą się projektować obiekty budowlane i konstrukcje inżynierskie, jak również kierować pracami podczas ich wykonywania. Zdobywają także umiejętności z zakresu wytwarzania materiałów i konstrukcji budowlanych, a także stosowania systemów informatycznych w budownictwie. Duże znaczenie ma także zdobywana wiedza dotycząca przepisów, procedur realizacji oraz organizacji przemysłu budowlanego. Absolwenci zyskują szerokie perspektywy zawodowe, gwarantujące niezwykle użyteczną, docenianą społecznie – i co równie ważne – dobrze wynagradzaną pracę.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek budownictwo:

 • BUDOWNICTWO, Politechnika Poznańska

Więcej w artykule: Budownictwo w Poznaniu

12 z 19

Finanse i rachunkowość

Specjaliści od finansów są wszędzie. Trochę powyżej 13 000 kandydatów szukało swojego szczęścia w walce o indeks na kierunku finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość wyposażają studentów w wiedzę z zakresu finansów, związanego z nimi ryzyka, prowadzenia rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje publiczne. Studenci potrafią analizować zjawiska gospodarczo-finansowe w skali mikro i makro. Po zdobyciu wiedzy ogólnej mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach, takich jak bankowość, ubezpieczenia, inwestycje i nieruchomości, podatki itd.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek finanse i rachunkowość:

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Uniwersytet WSB Merito Poznań
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Więcej w artykule: Finanse i rachunkowość w Poznaniu

13 z 19

Filologia angielska

Większość uczy się języka angielskiego w szkole średniej. Tej wiedzy i umiejętności jednak okazuje się za mało dla tych, którzy marzą o poznaniu języka Szekspira na wyższym poziomie. Najpopularniejsze studia językowe – filologiczne, przyciągnęły ponad 13 000 kandydatów.

Kierunek filologia angielska pozwala zdobyć studentom praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wiedzę z zakresu językoznawstwa, kultury, literaturoznawstwa tego obszaru językowego. W zależności od wybranej specjalności/specjalizacji absolwenci najczęściej wybierają zawód tłumacza, nauczyciela lub realizują różne zadania w mediach, instytucjach naukowych lub międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek filologia angielska:

Więcej w artykule: Filologia angielska w Poznaniu

14 z 19

Ekonomia

Ekonomia bywa przepustką do robienia dobrych interesów. Może to właśnie skłoniło rok temu ponad 18 000 kandydatów do podjęcia starań o uzyskanie indeksu na kierunku ekonomia.

Studia na kierunku ekonomia przygotowują studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, wyposażając ich w znajomość najnowszych trendów i mechanizmów gospodarki światowej oraz umiejętność badania przyczyn i konsekwencji działań podejmowanych przez ekonomistów, przedsiębiorców, czy polityków. Wiedzę ogólnoekonomiczną mogą poszerzać w ramach wybieranych modułów przedmiotowych i specjalności.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek ekonomia:

 • EKONOMIA , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • EKONOMIA , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • EKONOMIA , Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Więcej w artykule: Ekonomia w Poznaniu

15 z 19

Prawo

O indeksy na prawo – studia jednolite magisterskie – ubiegało się w poprzedniej rekrutacji ponad 22 000 kandydatów. Prawo to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków na polskich uczelniach.

Studenci kierunku prawo w początkowym etapie kształcenia uczą się posługiwać ogólną wiedzą prawniczą oraz ćwiczą tworzenie i rozumienie tekstów prawnych. Jest to przygotowanie do klasycznych zawodów prawniczych, takich jak sędzia, prokurator, radca prawny, czy notariusz. Studenci wybierają kilka interesujących ich bloków tematycznych, kreując już na tym etapie swoje perspektywy zawodowe.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek prawo:

 • PRAWO , Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • PRAWO , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • PRAWO , Uniwersytet SWPS w Poznaniu
 • PRAWO , Uniwersytet WSB Merito Poznań
 • PRAWO , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Więcej w artykule: Prawo w Poznaniu

16 z 19

Kierunek lekarski

Prestiż, jaki towarzyszy zawodom medycznym przekłada się na popularność kierunku lekarskiego. W poprzedniej rekrutacji ponad 21 000 kandydatów i to tylko w uczelniach podległych ministerstwu odpowiedzialnemu za edukację.

Przyszli lekarze, kształcący się na kierunku lekarskim, w pierwszej kolejności realizują program nauczania w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych (w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych w laboratoriach). Odbywają także praktyki zawodowe. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych mogą specjalizować się w wybranych specjalnościach medycznych.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek lekarski:

 • KIERUNEK LEKARSKI , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Więcej w artykule: Kierunek lekarski w Poznaniu

17 z 19

Zarządzanie

Na zarządzanie w poprzedniej rekrutacji było ponad 36 500 kandydatów. Ta ogromna liczba robi wrażenie i zapewnia czołowe miejsce rankingu najpopularniejszych kierunków.

Kierunek zarządzanie pozwala studentom na zdobywanie ogólnomenedżerskich umiejętności i wiedzy z zakresu różnych dziedzin, takich jak ekonomia, działalność biznesowa, marketing, podstawy finansów i rachunkowości, logistyka czy prawo handlowe. Niezdecydowani mogą przekonać się, co interesuje ich najbardziej, a następnie wybrać konkretną ścieżkę zawodową.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek zarządzanie:

 • ZARZĄDZANIE, Collegium da Vinci w Poznaniu
 • ZARZĄDZANIE, Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska
 • ZARZĄDZANIE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ZARZĄDZANIE, Uniwersytet WSB Merito Poznań
 • ZARZĄDZANIE, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • ZARZĄDZANIE, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • ZARZĄDZANIE, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • ZARZĄDZANIE, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Więcej w artykule: Zarządzanie w Poznaniu

18 z 19

Psychologia

Kierunek psychologia jest w cenie u maturzystów. W zeszłym roku startowało na ten kierunek ponad 40 000 kandydatów. Podium wśród najpopularniejszych kierunków psychologia okupuje od wielu lat.

Studia na kierunku psychologia generalnie pozwalają studentom zdobywać wiedzę z zakresu mechanizmów i praw rządzących zachowaniem i psychiką człowieka. Studenci uczą się rozwiązywać jednostkowe i grupowe problemy psychospołeczne, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskują także doświadczenie praktyczne. Swoje zainteresowania mogą poszerzać w ramach wybieranych specjalności, takich jak psychologia kliniczna, psychoterapia, psychologia biznesu, czy psychologia sądowa.

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek psychologia:

 • PSYCHOLOGIA , Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
 • PSYCHOLOGIA , Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska
 • PSYCHOLOGIA , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • PSYCHOLOGIA , Uniwersytet SWPS w Poznaniu
 • PSYCHOLOGIA , Uniwersytet WSB Merito Poznań
 • PSYCHOLOGIA – studia I stopnia , Uniwersytet SWPS w Poznaniu
 • PSYCHOLOGIA I STOPNIA, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Więcej w artykule: Psychologia w Poznaniu

19 z 19

Informatyka

W roku poprzednim było ponad 44 163 kandydatów. Tyle osób ubiegało się o przyjęcie na kierunek informatyka. Od kilku lat na 1. miejscu podium wśród najpopularniejszych kierunków.

Studenci kierunku informatyka poznają matematyczne podstawy tej dziedziny, ucząc się jednocześnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną w świecie nowoczesnych technologii informatycznych. Wiedza i umiejętności ogólne pozwalają studentom na elastyczny wybór specjalności, w ramach której rozwijają wyspecjalizowane kompetencje. Uczelnie stale poszerzają ofertę dostępnych specjalności i specjalizacji, dostosowując się do aktualnych potrzeb sektora IT (programowanie, bazy danych, cyberbezpieczeństwo, hardware, innowacje itp.).

Te uczelnie w Poznaniu rekrutują na kierunek informatyka:

 • INFORMATYKA, Collegium da Vinci w Poznaniu
 • INFORMATYKA, Politechnika Poznańska
 • INFORMATYKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • INFORMATYKA, Uniwersytet WSB Merito Poznań

Więcej w artykule: Informatyka w Poznaniu

Czytaj również

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia