Kierunki studiów KatowicenewStudia biologiczneStudia Katowice

Biologia w Katowicach

Chcesz wybrać studia na kierunku biologia w Katowicach? Zastanawiasz się, która uczelnia będzie dla Ciebie najlepszym wyborem?

Dla osób, które interesują się biologią i chcą podjąć studia w Katowicach wyszukaliśmy najlepszą ofertę na Uniwersytecie Śląskim. Studia licencjackie oraz studia II stopnia na kierunku biologia oferuje kandydatom Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

Kierunek biologia na Uniwersytecie Śląskim

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy, publicznego jej prezentowania oraz stosowania w działalności zawodowej.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę właściwą dla poszczególnych dyscyplin biologii, a w szczególności w zakresie: budowy, funkcji i rozwoju organizmów; różnorodności i ewolucji organizmów; biologii molekularnej i podstaw biotechnologii, nanobiologii oraz biologii środowiskowej w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju oraz etyki ochrony przyrody.

Na V i VI semestrze studiów wprowadzono bloki przedmiotów do wyboru, tzw. Bloki licencjackie, które są związane z przyszłą pracą dyplomową i pozwolą na kontynuację zainteresowań także na II stopniu kształcenia. Do wyboru są: Biotechnologia roślin i mikroorganizmów, Ekologia, monitoring i rekultywacja, Biologia roślin i ochrona bioróżnorodności, Biologia zwierząt i człowieka, Nanobiologia, Struktura i funkcja komórek.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biologii na podejmowanie pracy min. w.:

  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
  • jednostkach naukowo-badawczych
  • instytucjach opieki zdrowotnej
  • przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolniczym (dystrybucja, kontrola)
  • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt
  • stacjach hodowli i ochrony roślin
  • organach administracji państwowej, których działalność związana jest ze środowiskiem przyrodniczym 
  • instytucjach ochrony przyrody
  • jednostkach projektowych zajmujących się gospodarowaniem zasobami przyrody
  • placówkach oświatowych

Kierunek biologia w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Katowice. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia