Biotechnologia w Kielcach

Wybierasz się na studia w Kielcach i szczególnie interesuje Cię biotechnologia? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Gdzie studiować kierunek biotechnologia w Kielcach?

Studia na kierunku biotechnologia proponuje kandydatom Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dowiedz się więcej!

Czy warto studiować biotechnologię?

Studenci w trakcie studiów na kierunku biotechnologia otrzymują wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych między innymi: matematyki, chemii i fizyki, a także przedmiotów kierunkowych takich jak: inżynieria komórkowa i genetyczna, inżynieria białek czy wykorzystanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w firmach, w których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego czy chemicznego.

Biotechnologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Studia na kierunku biotechnologia, prowadzone przez UJK w Kielcach, realizowane są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Student w ciągu 6 i następnie
4 semestrów nauki może zdobyć atrakcyjny zawód jak i obszerny zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie
absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych metod biologii doświadczalnej oraz możliwości współpracowania ze specjalistami z dziedzin
pokrewnych.

Absolwent studiów na tym kierunku w pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2(studia licencjackie) i B2+ (studia magisterskie) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii.

Absolwent ma możliwość pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym (spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym itp.) oraz prowadzenia pracy w laboratoriach przemysłowych, technologicznych, analitycznych i badawczych prowadzących prace na materiale biologicznym i środowiskowym, z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i analitycznej (fizycznej, chemicznej, biochemicznej, stosującej techniki biologii molekularnej) z wykorzystaniem technik informatycznych i bioinformatycznych.

Uczelnie prowadzące biotechnologię w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia ścisłe Kielce. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Twoja uwaga kieruje się w stronę biologii? Zobacz koniecznie: studia biologiczne Kielce. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia