Kierunki studiów Kielcerodzaje studiów KielceStudiaStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia Kielce

Studia biologiczne i biotechnologiczne w Kielcach

Studia biologiczne lub biotechnologiczne oferuje w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wśród propozycji kierunki BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA.

Interesują Cię studia biologiczne oraz biotechnologiczne kierunki studiów w Kielcach? Uczelnia, na której warto ich szukać to Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Studia biologiczne z biologii na UJK

Studia na kierunku biologia proponuje w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Ten kierunek jest jedną z propozycji, które dla kandydatów przygotował Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Biologia, które prowadzi UJK w Kielcach, obejmują kształcenie w zakresie nauk biologicznych. Umożliwiają poznanie reguł rządzących reakcjami biochemicznymi i fizycznymi niezbędnych w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz poznanie mechanizmów działania procesów biologicznych na poziomie komórki i organizmu jako całości.

Głównymi celami kształcenia na kierunku Biologia są:

 • przekazanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych, obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia,
 • wyrobienie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego,
 • przekazanie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce, np. w biotechnologii i ochronie przyrody,
 • przygotowania absolwenta do samodzielnej lub zespołowej pracy analitycznej i badawczej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań,
 • absolwenci kierunku Biologia przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Gdzie można szukać zatrudnienia po kierunku biologia?

 • w jednostkach naukowo-badawczych,
 • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej,
 • w branży biotechnologicznej i diagnostycznej,
 • w instytucjach związanych z ochroną przyrody i środowiska,
 • w instytucjach związanych z edukacją ekologiczną.

Biotechnologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Studia na kierunku biotechnologia, prowadzone przez UJK w Kielcach, realizowane są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Student w ciągu 6 i następnie
4 semestrów nauki może zdobyć atrakcyjny zawód jak i obszerny zasób praktycznych umiejętności.

Ten model kształcenia zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie
absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych metod biologii doświadczalnej oraz możliwości współpracowania ze specjalistami z dziedzin
pokrewnych.

Absolwent studiów na tym kierunku w pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2(studia licencjackie) i B2+ (studia magisterskie) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii.

Absolwent ma możliwość pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym (spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym itp.) oraz prowadzenia pracy w laboratoriach przemysłowych, technologicznych, analitycznych i badawczych prowadzących prace na materiale biologicznym i środowiskowym, z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i analitycznej (fizycznej, chemicznej, biochemicznej, stosującej techniki biologii molekularnej) z wykorzystaniem technik informatycznych i bioinformatycznych.

Kierunki – studia biologiczne w Kielcach 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Kielce. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Biologia w Kielcach

Głównym celem kształcenia na kierunku biologia jest przekazanie wiedzy o…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia