Ekonomia w Koszalinie

Interesuje Cię studiowanie ekonomii w Koszalinie? Sprawdź, czym charakteryzują się te studia i jakie koszalińskie uczelnie mają je w swojej ofercie!

Studia na kierunku ekonomia są świetnym wyborem w dobie Internetu, ich absolwenci są bowiem przygotowani do pełnienia różnorakich ról na rynku pracy. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię praca przy analizie danych, prognozowaniu finansowym, zarządzaniu transportem, czy zasobami ludzkimi, studia na kierunku ekonomia są świetnym punktem wyjścia do rozpoczęcia interesującej kariery!

Czego uczą się studenci ekonomii?

Celem wykładowców na ekonomii jest wykształcenie u studentów dogłębnego zrozumienia i intuicji w dziedzinie analizy sytuacji na rynku finansowym. W tym celu przekazuje się wiedzę z zakresu matematyki, w szczególności statystyki, która pozwala śledzić wahania rynku i wnioskować o jego przyszłych fluktuacjach. Studenci uczą się korzystać ze specjalistycznego oprogramowania, które pozwala zautomatyzować operacje matematyczne.

Ekonomia jest jednak dziedziną interdyscyplinarną, bowiem nie da się stworzyć kompletnego modelu zachowań ludzkich, który mógłby zostać wykorzystany przez komputer. Wiedzę matematyczną uzupełniają więc elementy psychologii i socjologii, a nawet relacji międzynarodowych, które pozwalają lepiej zrozumieć proces podejmowania decyzji przez klientów: zarówno indywidualnych, jak i firm czy korporacji.

Ekonomia na Politechnice Koszalińskiej

Politechnika Koszalińska kształci studentów już od ponad 50 lat. Uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom studentów m.in. poprzez organizację zajęć w mniejszych grupach, umożliwiających lepszy kontakt z prowadzącymi i indywidualne podejście do studenta, dbając o dostęp do nowoczesnego sprzętu i wyposażenie sal zajęciowych, czy umożliwiając rozpoczęcie budowania siatki profesjonalnych kontaktów (networking) jeszcze w trakcie studiów, gdyż część zajęć, warsztaty i spotkania jest prowadzona przez praktyków biznesowych i właścicieli firm i instytucji z regionu.

Studenci I stopnia kierunku ekonomia na Politechnice Koszalińskiej mogą wybrać następujące specjalności:

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
  • Gospodarka regionalna i lokalna
  • Analityka rynkowa

Uczelnie prowadzące kierunek ekonomia w Koszalinie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia