Kierunki studiów LublinStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Lublin

Filologia klasyczna w Lublinie

Studia na kierunku filologia klasyczna to najlepszy wybór dla osób, które chcą zadbać o swoje ogólnohumanistyczne wykształcenia i zdobyć znajomość języka łacińskiego i języka greckiego. Studia proponuje kandydatom Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Studia na kierunku filologia klasyczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przygotowują do podjęcia pracy w profesjach, gdzie istotną rolę odgrywa znajomość języków klasycznych oraz wykształcenie humanistyczne takich jak: redaktor, pracownik wydawnictwa, środków przekazu i instytucji, gdzie potrzebne jest wykształcenie humanistyczne, referent w wydziałach kultury w administracji, obsługa ruchu turystycznego, może podjąć pracę w archiwach i bibliotekach.

Filologia klasyczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przygotowanie do podjęcia pracy w profesjach, gdzie istotną rolę odgrywa znajomość języków klasycznych.

Rekrutacja

Punktowane wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, filozofia, język  łaciński i kultura antyczna (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Lublin. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia