Kierunki studiów WarszawanewStudia ekonomiczneStudia informatyczneStudia Warszawa

Informatyka i ekonometria – kierunek studiów w Warszawie

Kierunek studiów informatyka i ekonometria za swój główny cel obiera wykształcenie specjalistów od analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych. W Warszawie kształcą w tym obszarze dwie uczelnie.

Na kierunku informatyka i ekonometria naukę można podjąć w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Informatyka i ekonometria na SGGW

Kierunek przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych.

Studenci poznają matematyczne podstawy ekonomii oraz jej praktyczne aspekty. Zdobywają umiejętności praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych. Nabywają też kompetencje informatyczne, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii. Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę z ekonometrii i metod obliczeniowych w ekonomii. Opanowują podstawy metod aktuarialnych i zagadnień rynku ubezpieczeń. Posiadają praktyczne umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów gospodarczych. Ich kompetencje obejmują również znajomość technik komputerowych, takich jak programowanie, projektowanie systemów informatycznych, a także wykorzystanie ich w badaniach ekonomicznych i zarządzaniu.

Przedmioty rekrutacyjne: matematyka albo informatyka, albo fizyka

Informatyka i ekonometria na Wydziale Ekonomicznym UW

Na Uniwersytecie Warszawskim studia na kierunku informatyka i ekonometria rozpoczyna się po pierwszym roku studiów łączonych dla kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość oraz właśnie informatyka i ekonometria.. Studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych UW uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych – analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego biznesowego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

Na stronach Wydziału Ekonomicznego UW możemy przeczytać, że studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria są wyjątkowo ciekawą propozycją i jako jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc. Studia przeznaczone są dla ambitnych osób pragnących zdobyć umiejętność samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilościowych oraz specjalistycznych narzędzi informatycznych. Są to umiejętności niezwykle poszukiwane przez pracodawców. 

W rekrutacji matematyka na poziomie rozszerzonym, język polski (5%) oraz język obcy nowożytny (20%). Największą wagę ma matematyka (75%)

Praca po studiach

 • działach analiz banków oraz firm doradztwa finansowego,
 • biurach maklerskich,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • ośrodkach przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE,
 • firmach komputerowych,
 • placówkach naukowo-badawczych.

Przykłady stanowisk pracy:

 • Programista – C, C++, SQL 
 • Analityk danych z wykorzystaniem STATA, MATLAB, R, SPSS, Maxima, SAS
 • Administrator danych
 • Analityk data mining
 • Projektant/administrator hurtowni danych
 • Aktuariusz 
 • Analityk finansowych szeregów czasowych)
 • Specjalista ds. prognoz (prognozowanie, analiza symulacyjna i metody Monte-Carlo)
 • Analityk ryzyka
 • Specjalista ds. modelowania ekonometrycznego

Kierunek informatyka i ekonometria w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Warszawa. Jeśli interesujesz się informatyką, nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, sprawdź– studia informatyczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia