Kierunki studiów BydgoszczStudia BydgoszczStudia techniczne

Inżynieria środowiska w Bydgoszczy

Wybierasz się na studia techniczne w Bydgoszczy? Być może zainteresuje Cię kierunek inżynieria środowiska! Dowiedz się więcej.

Studia na kierunku inżynieria środowiska prowadzi Politechnika Bydgoska.

Inżynieria środowiska na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku inżynieria środowiska, które proponuje kandydatom Politechnika Bydgoska, kształcą specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń oraz obiektów inżynierskich.

Celem kształcenia jest poznanie i rozwiązywanie problemów z zakresu infrastruktury podziemnej – sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych; wyposażenia technicznego budynków w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne, chłodnicze i wentylacyjne; procesów i technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody oraz sposobów zagospodarowania odpadów; systemów wodnych – zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią; wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie energooszczędnym.

Rynek pracy dla absolwentów kierunku inżynierii środowiska to przede wszystkim przedsiębiorstwa budowlane oraz biura projektowe zajmujące się sieciami i instalacjami technicznymi w budynkach. Ponadto możesz się realizować zawodowo zarówno w jednostkach państwowych jak i samorządowych oraz w firmach związanych z gospodarką nieruchomościami. Po ukończeniu studiów możesz również otworzyć własną działalność projektową lub wykonawczą.

Studia stwarzają możliwość do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi.

Kierunek inżynieria środowiska w Bydgoszczy

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Bydgoszcz. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Bydgoszcz.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia