Kierunki studiów BydgoszcznewStudia BydgoszczStudia logistyczneTOP BydgoszczTop studia

Logistyka w Bydgoszczy

Interesują Cię studia logistyczne? Chcesz wybrać kierunek logistyka w Bydgoszczy? O propozycjach bydgoskich uczelni z tego zakresu dowiesz się w tym artykule.

Gdzie studiować kierunek logistyka w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia na kierunku logistyka w Bydgoszczy mają w zasadzie do wyboru wyłącznie propozycje studiów prowadzonych przez uczelnie niepubliczne. Są to: Bydgoska Szkoła Wyższa, Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Sprawdź czym się różnią studia na poszczególnych uczelniach.

Logistyka w Bydgoskiej Szkole Wyższej

Inżynier, wykształcony na studiach na kierunku logistyka, które prowadzi Bydgoska Szkoła Wyższa, będzie potrafił określić priorytetowe cele, aby zgodnie z tą zasadą nadzorować działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Studenci w czasie studiów poznają narzędzia niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi oraz techniki negocjacji i sprzedaży niezbędne dla logistyków. Absolwent kierunku logistyka posiada wiedzę inżynierską oraz wiedzę z zakresu zarządzania. Połączenie tych dwóch dziedzin życia powoduje, że jest poszukiwany na międzynarodowym rynku pracy. Przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych zajmujących się transportem, spedycją, handlem oraz polityką magazynową.

Specjalności:

 • Logistyka i inżynieria transportu
 • Logistyka przedsiębiorstwa
 • Logistyka – logistyka wojskowa
 • Operator logistyczny
 • Menedżer logistyki
 • Spedycja międzynarodowa
 • Obsługa lotnisk

Logistyka na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz

W trakcie studiów na kierunku logistyka na Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz nauczysz się posługiwania się metodami i technikami logistycznymi, wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w logistyce przedsiębiorstw, określania celów logistycznych, rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze logistycznym, jak również zarządzania procesami i systemami logistycznymi, magazynem oraz organizacją dostaw.

Kandydaci na studia na kierunku logistyka mają do wyboru również możliwość nauki na studiach licencjackich oraz inżynierskiech.

Na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz proponowane są aktualnie następujące specjalności. Na studiach licencjackich:

 • Logistyka służb mundurowych
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Transport, spedycja, magazynowanie

Trochę inaczej kształtuje się to na studiach inżynierskich:

 • Inteligentne systemy transportowe
 • Inżynieria procesów transportowych
 • Logistyka i inżynieria produkcji
 • Technologie informatyczne w logistyce
 • International Business

Logistyka w przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Studia na kierunku logistyka w przedsiębiorstwie, które prowadzi Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, zapewniają studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu organizowania procesów logistycznych, zastosowania nowoczesnych rozwiązań dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania łańcuchów logistycznych, profesjonalnej obsługi klienta, wdrażania metod inżynierskich w organizacji logistyki produkcji, zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji, wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki, chemii, towaroznawstwa, zarządzania, ekonomii i marketingu na rzecz rozwoju logistyki przedsiębiorstwa, jak również zastosowania współczesnych narzędzi informatycznych takich jak systemy ERP.

Czy warto studiować na kierunku logistyka?

Jeśli chcesz projektować i zarządzać operacjami logistycznymi w kraju i całej Europie lub ekscytują cię wyzwania i chcesz planować skuteczne strategie logistyczne dla małych i dużych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, prawdopodobnie zainteresują cię właśnie studia na tym kierunku.

Wybierając studia na kierunku logistyka poznasz zasady zarządzania działalnością logistyczną. Nauczysz się sterować przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, logistyczną obsługą klienta, a także organizować operacyjną działalność oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania.

Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką (np. w firmach spedycyjnych, przewozowych) oraz instytucjach administracji, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

Kierunek logistyka w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia logistyczne Bydgoszcz. Interesujesz się logistyką, transportem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia logistyczne w Polsce.

Czytaj także:

Logistyka w Siedlcach

Gdzie studiować kierunek logistyka w Siedlcach? Znajdziesz go w ofercie tylko jednej siedleckiej…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia