Kierunki studiówKierunki studiów KoszalinStudia KoszalinStudia techniczne

Mechatronika w Koszalinie

Chcesz wybrać studia techniczne w Koszalinie? Dowiedz się więcej o kierunku mechatronika, który według analityków rynku zawodowego jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków inżynierskich.

Studia na kierunku mechatronika prowadzi Politechnika Koszalińska. Co musisz wiedzieć zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Mechatronika na Politechnice Koszalińskiej

Absolwent kierunku mechatronika (studia prowadzi Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej) posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń́, w których one występują.

Zdobyta podczas studiów specjalistyczna i szeroka wiedza z zakresu mechaniki, automatyki,  informatyki i elektroniki pozwoli absolwentowi kierunku mechatronika swobodnie konkurować na rynku pracy z absolwentami innych kierunków technicznych. Absolwent będzie przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń, takich jak: roboty przemysłowe, pojazdy samochodowe, urządzenia rehabilitacyjne, aparatura monitorowania i sterowania w przemyśle i gospodarce.

Specjalności:

  • Mechatronika i diagnostyka pojazdów,
  • Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne,
  • Systemy monitorowania i sterowania.

Perspektywy zawodowe:

  • w działach projektowych firm wytwarzających układy mechatroniczne (przemysł motoryzacyjny, elektromaszynowy, zbrojeniowy, narzędziowy, medyczny, energetyczny, lotniczy),
  • w jednostkach badawczo-rozwojowych i działach badawczych firm,
  • na stanowiskach nadzorczych systemów technologicznych i monitorowania procesów produkcyjnych,
  • w placówkach służby zdrowia w zakresie programowania i eksploatacji urządzeń diagnostyki medycznej i rehabilitacji,
  • w działach konstruktorskich firm wytwarzających urządzenia rehabilitacyjne,
  • w firmach produkujących systemy odnawialnych źródeł energii,
  • w stacjach kontroli i diagnostyki pojazdowej.

Kierunek mechatronika w Koszalinie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Koszalin. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Koszalin.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Budownictwo w Koszalinie

Gdzie studiować kierunek budownictwo w Koszalinie? Te atrakcyjne dla kandydatów studia techniczne…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia