Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia społeczne

Politologia w Gdańsku

Studia na kierunku politologia to dla wielu absolwentów wstęp do kariery politycznej. Sprawdź, które uczelnie w Gdańsku kształcą przyszłych polityków.

Nieoceniony w poszukiwaniu intersujących propozycji studiów jest niezmiennie Uniwersytet Gdański. To właśnie na tej uczelni na Wydziale Nauk Społecznych UG znaleźliśmy studia politologiczne. Poznaj szczegóły dotyczące kierunku politologia.

Politologia na Uniwersytecie Gdańskim

Na kierunku politologia zdobywa się wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, której centrum zainteresowań stanowi polityka. Studia te uczą postrzegania rzeczywistości politycznej – rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej i globalnej, jednocześnie wykorzystując wiedzę socjologiczną, psychologiczną, prawniczą i ekonomiczną, kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji państwowych, politycznych, organizacji różnego szczebla oraz jednostek ludzkich i społeczeństw.

Perspektywy zatrudnienia po kierunku politologia

Dzięki interdyscyplinarności kierunku absolwenci posiadają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Będą kompetentnymi pracownikami  placówek instytucji i organizacji międzynarodowych, instytucji o charakterze  społecznym, gospodarczym i oświatowym, sprawdzą się jako eksperci i ekspertki ośrodków badawczych, mediów.

Absolwenci kierunku decydując się na karierę polityczną pełnią odpowiedzialne funkcje na szczeblu lokalnym (np. uczestnicząc w pracach Rad różnego stopnia), krajowym (posłanki i posłowie, panie senator i senatorowie) i międzynarodowego (europosłanki i europosłowie). Pracują w mediach, także jako specjalistki i specjaliści ds. marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi), w działach public relations.

Rekrutacja na kierunek politologia

Szczególnie ważne w procesie rekrutacji jest posiadanie dobrych ocen na maturze z takich przedmiotów jak: język polski lub język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

Kierunek politologia w Gdańsku

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia