Prawo w Trójmieście

Trójmiasto jako duży ośrodek akademicki gwarantuje kandydatom całkiem spory wybór studiów na kierunku prawo. Studia prawnicze trwają 5 lat i realizowane są jako studia jednolite magisterskie. Ich popularność powoduje, że można podjąć naukę zarówno w ramach studiów stacjonarnych jak i w trybie niestacjonarnym.

Studia prawnicze na UG

Państwową uczelnią, która jako jedyna w Trójmieście prowadzi studia na kierunku prawo jest Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i Administracji UG. Do największych atutów studiów na Wydziale należą:

  • Wydział Prawa i Administracji stwarza swoim studentom szereg możliwości poszerzania wiedzy, tak w kraju, jak i poza jego granicami. Wykładowcy to uznanej klasy specjaliści z wielu dziedzin prawa, prowadzący zajęcia także na uczelniach zagranicznych, częstokroć łączący wiedzę teoretyczną z praktyką stosowania prawa.
  • Na Wydziale funkcjonują liczne szkoły prawa obcego (amerykańskiego, brytyjskiego, francuskiego i niemieckiego) prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.
  • Studenci mogą korzystać z programu LLP Erasmus, w ramach którego dostępne są wyjazdy na studia do uczelni partnerskich z 11 państw europejskich (np. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania).
  • Na Wydziale funkcjonuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa oraz 23 studenckie koła naukowe. Wśród nich wyjątkową rolę pełni Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. Zrzeszeni w niej studenci sporządzają opinie prawne, dla osób w trudnej sytuacji materialnej.
  • Wykłady gościnne na Wydziale Prawa i Administracji wygłaszane są przez wybitnych specjalistów z całego świata – zarówno przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej jak i Unii Europejskiej.

Studia prawnicze na uczelniach niepaństwowych w Trójmieście

Studia na kierunku prawo realizują uczelnie w niepaństwowe z Gdańska i Gdyni. O studentów rywalizują Wyższa Szkołą Bankowa w Gdańsku oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu z Gdyni (WSAIB)

Studia na kierunku prawo w WSAiB adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy chcą związać swoją przyszłość z wymiarem sprawiedliwości. Prawo będzie też dobrym kierunkiem dla osób, które nie sprecyzowały jeszcze swojej przyszłej ścieżki zawodowej i chcą zapewnić sobie spory wybór, łącznie z możliwością rozwijania kariery naukowej.

Ukończenie studiów prawniczych daje absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji itd.

Tytuł zawodowy magistra prawa uprawnia do ubiegania się o przyjęcie (po zdanym egzaminie wstępnym) na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych:

  • adwokata
  • radcy prawnego
  • notariusza
  • sędziego
  • prokuratora

Aplikacja nie jest jednak jedyną drogą kariery – osoby posiadające dyplom ukończenia Prawa są preferowane przez przedsiębiorstwa zajmujące się profesjonalną obsługą podmiotów gospodarczych, w tym firmy windykacyjne. Prawnicy znajdują też zatrudnienie w organizacjach samorządowych, pozarządowych, placówkach edukacyjnych i w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości.

Uczelnie prowadzące kierunek prawo w Trójmieście

Jak widać oferta uczelni w zakresie studiów prawniczych w Trójmieście jest bogata. Warto poświęcić trochę czasu na jej poznanie, by wybrać dla siebie najlepszą opcję.

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia prawnicze Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia