Administracja w Trójmieście

Chcesz wybrać studia na kierunku administracja w Trójmieście – Gdańsku, Gdyni, Sopocie? Lektura tego artykułu dostarczy Ci najważniejszych informacji o studiach z tego zakresu proponowanych przez trójmiejskie uczelnie wyższe.

Czy warto studiować administrację?

Studia na kierunku administracja to interdyscyplinarne studia, obejmujące zagadnienia z zakresu prawa i wybranych nauk społecznych, pozwalające na uzyskanie umiejętności posługiwania się i interpretacji przepisów regulujących zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Studia przygotują Cię od strony teoretycznej i praktycznej do pracy urzędniczej.

Gdzie studiować kierunek administracja w Trójmieście – Gdańsku, Gdyni, Sopocie?

Studia na kierunku administracja proponuje uczelnia publiczna – Uniwersytet Gdański oraz trzy uczelnie niepubliczne: Gdańska Szkoła Wyższa, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. Sprawdź jakie są różnice pomiędzy propozycjami poszczególnych uczelni w zakresie studiów z administracji!

Administracja na Uniwersytecie Gdańskim (UG)

Jeśli wybierzesz studia na kierunku administracja, prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, będziesz mieć możliwość zgłębiania wiedzy pod okiem wybitnych ekspertów pracujących w uznanych uczelniach europejskich. Doświadczona kadra liczy 130 nauczycieli akademickich, w tym wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki administracji, także rządowej, świata nauki, biznesu, palestry i innych korporacji. Masz więc gwarancję uzyskania rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej i instytucji niepublicznych.

Program nauczania dostosowywany jest do potrzeb rynku pracy (stały kontakt z pracodawcami, a także uwzględnianie sugestii płynących od absolwentów Wydziału).

Absolwent studiów pierwszego stopnia będzie przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej samorządowej, administracji rządowej oraz w instytucjach niepublicznych.

Specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja biznesu i finansów
 • Administracja gospodarcza
 • Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości

Administracja w Gdańskiej Szkole Wyższej (GSW)

Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja, które ma w swojej ofercie Gdańska Szkoła Wyższa, będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

Moduły dostępne w ramach kierunku:

 • Administracja publiczna
 • Administracja europejska
 • Administrowanie informacją
 • Administracja zdrowia publicznego
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie w administracji

Administracja na Uniwersytecie WSB Merito Gdańsk

Decydując się na studia na kierunku administracja, prowadzonym przez Uniwersytet WSB Merito Gdańsk, postawisz na program kształcenia dostosowywany do zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i społecznym, stale konsultowany z uznanymi instytucjami partnerskimi.

Nauczysz się wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak prawo, administracja i ekonomia w pracy zawodowej oraz dokonywać prawidłowej wykładni przepisów prawa oraz właściwie je stosować w ramach wszystkich form działania administracji. Poprawnie sporządzisz decyzje administracyjne, odwołania, zażalenia, skargi i inne pisma w postępowaniu administracyjnym, sądowo – administracyjnym i egzekucyjnym w administracji. Nauczysz się także zarządzać projektami realizowanymi w urzędach administracji.

Specjalności:

 • Administracja celno-skarbowa
 • Administracja publiczna
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości
 • Zarządzanie w administracji publicznej

Administracja w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni (WSAiB)

Administracja, którą proponuje Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, to kierunek studiów przygotowujący do pracy w administracji publicznej oraz samorządowej, a także w pionach administracji w prywatnych przedsiębiorstwach, co sprawia, że możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów są bardzo szerokie.

Nauka w WSAiB przygotuje Cię do objęcia wymarzonego stanowiska, a w dokładnym zaplanowaniu kariery zawodowej pomogą Ci dostępne w ramach kierunku administracja specjalności. Będziesz mieć możliwość dopasowania ścieżki kształcenia do swoich zainteresowań.

Specjalności:

 • Administracja celna i skarbowa
 • Administracja publiczna
 • Administracja regionalna i europejska
 • Mediacje rodzinne
 • Obsługa biznesu

Kierunek administracja w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie)

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Trójmiasto – Gdańsk – Gdynia – Sopot. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zerknij na stronę studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia