Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia społeczne

Socjologia w Krakowie

Przeglądasz społeczne kierunki studiów w Krakowie? Interesuje Cię socjologia? Sprawdź, które krakowskie uczelnie prowadzą ten kierunek!

Kierunek socjologia mają w swoich ofertach następujące krakowskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Socjologia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na kierunku socjologia w Instytucie Socjologii (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego) to gruntowna wiedza o życiu społecznym, szerokie horyzonty, wnikliwe i krytyczne widzenie kultury, gospodarki, mediów i polityki, badanie zmieniającego się współczesnego społeczeństwa.

Studenci i studentki studiów pierwszego stopnia zdobywają szeroką wiedzę akademicką dotyczącą zjawisk i procesów społecznych, nabywają umiejętności analizy i badania różnych aspektów życia społecznego oraz komunikowania wyników tych badań różnym adresatom.

Różnorodność oferty kursów pozwala osobom studiującym na stworzenie własnego, indywidualnego profilu studiów socjologicznych – znajdziesz w niej bloki zajęć poświęcone komunikowaniu i mediom, kulturze, ekonomii, nierównościom i społecznemu wykluczeniu, płci, rozwojowi, edukacji, problematyce miejskiej itp.

Socjologia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Celem studiów na kierunku socjologia, proponowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, jest przekazanie studentowi obszernej wiedzy i umiejętności z dziedziny socjologii, a także właściwych kompetencji społecznych z nią związanych.

Absolwent posiada ogólną, ugruntowaną teoretycznie wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji społecznych oraz rządzących nimi regułach. Zna najważniejsze szkoły i kierunki socjologii i rozumie różnice między nimi. Zna także metody i techniki (zarówno ilościowe, jak i jakościowe), którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna.

Studia przygotowują absolwenta do pracy w różnorodnych instytucjach życia społecznego (administracji samorządowej i rządowej, organizacjach pozarządowych, pomocy społecznej), a także współpracy przy analizach społecznych w instytucjach badania opinii publicznej i czy instytucjach marketingowych. Studia dają też podstawy do rozwoju edukacyjnego na poziomie studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Socjologia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent studiów na kierunku socjologia na AGH w Krakowie zdobędzie wiedzę z zakresu: nauk społecznych i humanistycznych, możliwości wykorzystywania innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze gospodarki, kultury i społeczeństwa, socjologicznych ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych, medioznawstwa, multimediów, reklamy i promocji, komunikacji społecznej, medialnej i interpersonalnej, zarządzania i organizacji, Public Relations, socjologii kultury i kultury popularnej oraz problematyki społeczeństwa informacyjnego i zmian dokonujących się na styku nowoczesnych technologii i społeczeństwa.

Perspektywy zawodowe:

  • eksperci i konsultanci w branży elektronicznego biznesu (branża IT, e-comerce),
  • dziennikarze, rzecznicy prasowi, specjaliści od spraw reklamy i Public Relations,
  • badacze opinii publicznej i rynku, specjaliści do spraw wizerunku, HR,
  • specjalista z zakresu PR, rzecznik prasowy, spin doctor, specjalista ds. reklamy,
  • broker informacji, trendsetter, mediator oraz negocjator w sytuacjach konfliktowych,
  • social media specialist, projektant architektury informacji, strategy manager,
  • specjalista do spraw komunikacji interaktywnej, specjalista ds. analizy rynków,
  • specjalista ds. prowadzenia projektów unijnych.

Kierunek socjologia w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia