Kierunki studiów Szczecinrodzaje studiów SzczecinStudiaStudia przyrodniczeStudia Szczecin

Studia przyrodnicze w Szczecinie

Studia przyrodnicze rozumiane w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim. Tu kierunek: np. zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego. Ochrona środowiska na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to nie tylko dwie spośród największych uczelni publicznych w regionie, ale również ośrodki akademickie, które posiadają w swoich ofertach studia przyrodnicze.

Kandydaci na przyrodnicze kierunki studiów w Szczecinie mogą zaplanować swoją karierę zawodową m.in. w zakresie ochrony środowiska, architektury krajobrazu, ogrodnictwa, oceanografii, czy ichtiologii i akwakultury. Wielbiciele psów z pewnością docenią propozycję Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT (kynologia).

Ochrona środowiska na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT)

Studia na kierunku ochrona środowiska na ZUT w Szczecinie pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych, sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, wykonywania prac pomiarowych i analitycznych oraz monitorowania środowisk.

Zawód inżyniera ochrony środowiska umożliwia wiele dróg rozwoju. Absolwenci znajdą pracę w sektorze publicznym w organach ochrony środowiska wydających decyzje administracyjne dotyczących korzystania ze środowiska oraz kontrolujących prawidłowość ich wykonywania, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jak również w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografią, analizą środowiskową, jak np. Państwowy Instytut Geologiczny, Zakład Usług Komunalnych, laboratoriach, np. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Sanepidzie, czy ośrodkach edukacyjnych (po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami).

Oceanografia na Uniwersytecie Szczecińskim

Student oceanografii będzie miał możliwość uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu, np. analizy zjawisk i procesów dokonujących się w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko.

Specjalności:

  • geologia morza;
  • oceanografia fizyczna;
  • oceanografia biologiczna.

Absolwenci oceanografii znajdują zatrudnienie w:

  • laboratoriach badawczych,
  • instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,
  • instytucjach i urzędach oraz organizacjach społecznych związanych z gospodarką morską,
  • instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych.


Dowiedz się więcej o studiach przyrodniczych dostępnych w Szczecinie, wybierając pozycje z listy poniżej.

Kierunki studiów przyrodniczych w Szczecinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Szczecin. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Ogrodnictwo w Szczecinie

Studia na kierunku ogrodnictwo przygotował dla kandydatów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia