Kierunki studiów Siedlcerodzaje studiów SiedlceStudiaStudia SiedlceStudia techniczne

Studia techniczne w Siedlcach

Studia techniczne w Siedlcach to przede wszystkim propozycja Uniwersytetu w Siedlcach. To właściwie trzy kierunki na ten moment. Kierunek budownictwo proponuje Akademia Mazovia.

Jednym z najpopularniejszych kierunków technicznych jest kierunek budownictwo. W Siedlcach można ten kierunek studiować w niepaństwowej Akademii Nauk Stosowanych Mazovia. Poznaj studia techniczne w Siedlcach!

Budownictwo w Akademia Mazovia w Siedlcach

Akademia Mazovia, jako jedna z nielicznych uczelni wyższych w Polsce, podjęła wyzwanie praktycznego kształcenia na kierunku budownictwo. Celem Uczelni jest wykształcenie inżynierów, którzy posiadać będą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ramach wybranej specjalizacji.

W ramach kierunku budownictwo studia I stopnia realizowanego w systemie programu praktycznego Collegium Mazovia oferuje następujące specjalności:

  • budownictwo ogólne
  • budownictwo drogowe
  • sieci i instalacje sanitarne
  • zarządzanie procesami budowlanymi
  • budownictwo energooszczędne i energetyka odnawialna

Inżynieria procesów technologicznych na Uniwersytecie w Siedlcach

Absolwent jest w szczególności przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji konstrukcji, prac wspomagających projektowanie konstrukcji, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcji oraz nadzoru nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Oferta edukacyjna na studiach I stopnia obejmuje dwie specjalności:

  • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
  • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.

Zootechnika na Uniwersytecie w Siedlcach

Oferta dydaktyczna na kierunku zootechnika na Uniwersytecie w Siedlcach jest bardzo bogata i dostosowana do oczekiwań studentów. Umożliwia zdobycie pełnego wykształcenia na poziomie wyższym tj. od inżyniera, aż po stopień doktora nauk w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Absolwent zdobędzie gruntowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, ochrony zwierząt i środowiska, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, profesjonalnego prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

Sprawdź informacje o innych kierunkach technicznych.

Kierunki studiów technicznych w Siedlcach 2024

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Siedlce. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne w Siedlcach.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Siedlcach.

Studia w Siedlcach

Kierunki studiów w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uczelnie Siedlce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia