Kierunki studiów KatowiceStudia chemiczneStudia GliwiceStudia Katowice

Technologia chemiczna w Katowicach i Gliwicach

Studia na kierunku technologia chemiczna to doskonały wybór dla osób które interesują się chemią i myślą o podjęciu pracy w przemyśle chemicznym. Poznaj propozycję kierunków i specjalności na dwóch śląskich uczelniach.

Studia na kierunku technologia chemiczna oferuje w Gliwicach Politechnika Śląska. Propozycję przygotował również Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych.

Technologia chemiczna na Uniwersytecie Śląskim

Studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kształcenie jest prowadzone na dwóch specjalnościach: zielona chemia i czyste technologie oraz technologia nieorganiczna i organiczna.

Specjalność zielona chemia i czyste technologie łączy ze sobą wymagania szeroko pojętej ochrony środowiska z koniecznością unowocześniania przemysłu chemicznego oraz zaspokajaniem potrzeb społeczno-ekonomicznych człowieka. Studenci zapoznają się z systemami ochrony środowiska, budową i eksploatacją składowisk odpadów, ratownictwem chemicznym, utylizacją i recyklingiem odpadów, a także z syntezą i wykorzystaniem materiałów chemicznych zmniejszających zagrożenie dla środowiska.

Specjalność technologia nieorganiczna i organiczna daje możliwość wykształcenia inżynierów specjalizujących się w nowoczesnych technologiach i nanotechnologiach chemicznych oraz technologiach wytwarzania kryształów i materiałów specjalnego przeznaczenia (m.in. dla optoelektroniki i medycyny). Studenci zapoznają się z transportem materiałów niebezpiecznych, ratownictwem chemicznym i zarządzaniem jakością produkcji.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich kierunku technologia chemiczna znajdzie pracę w przemyśle chemicznym oraz w innych pokrewnych branżach na stanowiskach związanych z projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych oraz organizacją i planowaniem produkcji. Po uzupełnieniu kwalifikacji absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach ratownictwa technicznego i chemicznego. Absolwent może także znaleźć zatrudnienie np. w różnych agencjach rządowych i instytucjach (krajowych i europejskich), które działają na rzecz ochrony praw konsumenta oraz poszanowania środowiska naturalnego (np. instytucjach nadzorujących wprowadzanie czystych technologii, odpowiedzialnych za kontrolę i nadawanie certyfikatów jakości).

Technologia chemiczna na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Studiowanie na kierunku technologia chemiczna na politechnice Śląskiej daje absolwentom wiele korzyści:

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii.
  • Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki.
  • Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych.
  • Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

Dowiedz się więcej o kierunkach wybierając z listy poniżej.

Kierunek technologia chemiczna w Katowicach i Gliwicach

Opisy kierunków chemicznych, więcej informacji o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Katowice. Interesujesz się chemią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia