Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
tel. 25 643 19 22
rekrutacja@uph.edu.pl
www.uph.edu.pl


O UCZELNI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach to uczelnia publiczna powołana w 1969 roku; uczelnia niezwykle przyjazna studentom! Możesz kształcić się tu zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym. Studiując na UPH, dzięki programowi Erasmus, masz szansę spędzić semestr lub dwa za granicą. Możesz również odbyć praktyki zagraniczne w renomowanych instytucjach europejskich.

W Uniwersytecie kształcimy studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Na pięciu Wydziałach: Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach www.wanz.uph.edu.pl, Wydziale Nauk Humanistycznych www.wh.uph.edu.pl, Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu www.wnmz.uph.edu.pl, Wydziale Nauk Społecznych www.ws.uph.edu.pl oraz Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych www.wnsp.uph.edu.pl proponujemy niemal 40 kierunków studiów zarówno o profilu ogólnoakademickim jak i praktycznym. O wszystkich naszych kierunkach prowadziliśmy niepowtarzalne rozmowy w trakcie Wirtualnych Dni Otwartych 2020.

For foreign students we have already answer to the question “Study at UPH?” Of course! And if you need more arguments… tomato soup 🙂

W Szkole Doktorskiej prowadzimy kształcenie w sześciu dyscyplinach

 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • historia,
 • nauki o bezpieczeństwie,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • zootechnika i rybactwo.

Czas studiów to czas nie tylko na naukę. Działa u nas wiele organizacji, a to pozwala aktywnie spędzać wolne chwile. Zapraszamy także do Uczelnianego Ośrodka Kultury oraz do naszego uczelnianego Ośrodka Jeździeckiego www.oj.uph.edu.pl, gdzie można nie tylko „zaliczyć w-f”, ale także odnaleźć lub rozwijać swoje pasje.

W Uniwersytecie zapewniamy wszystkim pełen dostęp do całej oferty naszej Uczelni. Studentom z niepełnosprawnościami oferujemy poprzez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością www.ckiron.uph.edu.pl wsparcie od momentu rekrutacji aż do odebrania dyplomu. A także potem, ponieważ Biuro Karier naszej uczelni wspiera rozwój kariery zawodowej absolwentów! www.biurokarier.uph.edu.pl.

Studentom zapewniamy świetne warunki mieszkaniowe w wyremontowanych Domach Studenta www.domystudenckie.uph.edu.pl

Znajdziecie na Facebooku, na Instagramie pod uph_siedlce, na SnapChat jako uph_siedlce i na YouTube

Zapraszamy na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Więcej na www.uph.edu.pl


KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH
Instytut Informatyki:

 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Instytut Matematyki:

 • MATEMATYKA

Instytut Nauk Chemicznych:

 • CHEMIA

Instytut Nauk Biologicznych:

 • ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ
 • BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA
 • BIOLOGIA SĄDOWA
 • BIOLOGIA (II stopień)
 • EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

Wydział Nauk Humanistycznych UPH
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa:

 • FILOLOGIA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ (I stopień)
 • LOGOPEDIA (II stopień)

Instytut Historii:

 • HISTORIA

Pracownia Sztuki:

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa:

 • AGROLEŚNICTWO
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • INŻYNIERIA EKOLOGICZNA
 • ROLNICTWO

Instytut Zootechniki i Rybactwa:

 • ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ
 • ZOOTECHNIKA

Wydział Nauk Społecznych UPH
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • GEOPOLITYKA I STUDIA STRATEGICZNE
 • KRYMINOLOGIA STOSOWANA
 • KRYMINOLOGIA (II stopień)

Instytut Pedagogiki:

 • PEDAGOGIKA,
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA (II stopień)
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA (5-letnia)
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (5-letnia)

Instytut Nauk o Polityce i Administracji:

 • ADMINISTRACJA
 • PRAWO (5-letnie)

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

 • LOGISTYKA
 • ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH
Instytut Nauk o Zdrowiu:

 • DIETETYKA
 • GASTRONOMIA I HOTELARSTWO
 • PIELĘGNIARSTWO
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • TURYSTYKA I REKREACJA


REKRUTACJA NA STUDIA

Informacje rekrutacyjne:
https://www.uph.edu.pl/kandydaci


SZCZEGÓŁY

Ciekawostki:

1. Nasi studenci to aktualni mistrzowie Polski w ratownictwie medycznym uczelni wyższych! www.inoz.up.edu.pl

2. Mam własny ośrodek wypoczynkowy w Ogonkach www.ogonki.uph.edu.pl

Zajrzyj tam…

3. Studenci już teraz uczą się w praktyce w Ośrodku Logopedycznym, w tym w Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej oraz Studenckiej Poradni Logopedycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych, a na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w Poradni Dietetyczno-Żywieniowej.

4. Właśnie powstaje u nas Centrum Symulacji Medycznych www.csm.uph.edu.pl

5. Personel medyczny oraz inne służby pracujące na miejscu wypadku lub popełnienia przestępstwa stają przed wieloma wyzwaniami dlatego u nas studenci biorą udział w projekcie „Kadawer jako narzędzie dydaktyczne podnoszące jakość interwencji na miejscu zdarzenia”.

6. „PRZYBLIŻAMY POLSKOŚĆ” pod takim hasłem działa Ośrodek Języka i Kultury Polskiej www.ojp.uph.edu.pl

7. Prowadzimy także Uniwersytet Dziecięcy www.dzieciecy.uph.edu.pl oraz Uniwersytet Otwarty www.uo.uph.edu.pl

8. Jesienią spotykamy się na herbatce u Ogińskiej w naszym Rektoracie, który mieści się w Pałacu Ogińskich! Także tutaj odbywają się spotkania muzyczne „Wieczór pieśni patriotycznych” oraz „Kolędowanie w Pałacu Ogińskich” oraz muzyczno-literacki Wieczór Walentynkowy.

9. W kampusie pomiędzy ul. Żytnią i Popiełuszki mamy własną Pracownię Rzeźby, pracownie malarskie i graficzne, trzy galerie, salę koncertową z organami, profesjonalne studio nagrań i studio fotograficzne. O nowoczesnej Bibliotece Głównej www.bg.uph.edu.pl z widokiem na fontannę nie zapominając.

10. Biblioteka Główna i Wydział Humanistyczny zwyciężyły w plebiscycie na inwestycje, które wywarły największy wpływ na Siedlce, a Pałac Ogińskich uznany został za jeden z 7 Cudów Unijnych Funduszy w kategorii zabytek i edycji konkursu Polska Pięknieje.

11. W Siedlcach wszędzie można dojść na piechotę!


STUDIA PODYPLOMOWE

Prowadzimy także studia podyplomowe, na których można uzupełnić swoją wiedzę i podnieść kompetencje zawodowe:
www.uph.edu.pl/kandydaci/oferta-studiow/oferta-studiow-podyplomowych


GALERIA

UPH w Siedlcach