Kierunki studiów WarszawaNoweStudia techniczneStudia WarszawaStudia z zarządzaniaTop studiaTOP Warszawa

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Chcesz łączyć umiejętności menedżerskie, techniczne i informatyczne w przyszłej pracy zawodowej? Interesuje Cię kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie? W tym artykule znajdziesz informacje o różnicach pomiędzy ofertami poszczególnych warszawskich uczelni wyższych prowadzących studia na tym kierunku.

Czy warto studiować zarządzanie i inżynierię produkcji?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie?

Studia na tym kierunku proponują dwie warszawskie uczelnie publiczne: Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek studiów, który mają w swoich ofertach również uczelnie niepubliczne: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Dowiedz się więcej!

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Program studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, prowadzonym przez SGGW w Warszawie, obejmuje zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji, elementami zarządzania przedsiębiorstwem i przebiegiem produkcji oraz podstawami konstrukcji maszyn.

Studenci uczą się zarządzania produkcją w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wiedzę specjalistyczną uzupełniają wiadomości z zakresu zarządzania oraz ekonomii. Nabywają umiejętności menedżerskie i uczą się, jak rozwiązywać problemy z określonego obszaru inżynierii produkcji – nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami oraz przedsiębiorstwem.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym, biurach doradczych, jednostkach administracji lokalnej lub instytutach badawczych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Warszawskiej (PW)

7-semestralne studia inżynierskie I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, które prowadzi Politechnika Warszawska, przygotowują specjalistów technologicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji oraz projektowania i zarządzania procesami i systemami produkcyjnymi i logistycznymi.

Absolwenci tego kierunku będą inżynierami mającymi wykształcenie w obszarze nauk technicznych, jak również w dziedzinie nauk o organizacji i zarządzaniu. Niezależnie od wybranej specjalności, uzyskują oni kierunkową wiedzę w zakresie ogólnoinżynierskim, podstaw działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości oraz ergonomii.

Absolwent będzie także przygotowany do pełnienia funkcji wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, doradczych i projektowych w zakresie ich działalności podstawowej oraz pomocniczych (doradczych) w zakresie zarządzania ogólnego.

Specjalności:

  • Zarządzanie produkcją
  • Systemy CAD/CAM
  • Informatyczne systemy zarządzania

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ)

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, który proponuje Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, kształci inżynierów-menedżerów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Studia powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów z umiejętnościami menedżerskimi.

Ten międzydyscyplinarny kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kwalifikacji technicznych, ekonomicznych i menedżerskich, które pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami materialnymi, technicznymi, personelem oraz procesem produkcyjnym.

Studiując na kierunku Zarządzanie w WSEiZ możesz uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA). Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymasz po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie. Po zakończeniu studiów w USA możesz ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok. Co za tym idzie, możesz podjąć pracę w ramach tzw. Optional Practical Training.

Jako absolwent studiów będziesz umiał łączyć aspekty ekonomiczne i technologiczne z aspektem środowiskowym. Zostaniesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, będziesz też cennym pracownikiem w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa.

Specjalności:

  • BHP
  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, które ma w swojej ofercie Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, postawisz na program nauczania ukierunkowany nie tylko na umiejętności techniczne, logicznego, precyzyjnego myślenia inżynierskiego, ale także uwzględniający inne aspekty, takie jak m.in. kompetencje menedżerskie (kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w obliczu zmian, kierowania ludźmi), społeczne (umiejętność dostrzegania potrzeb ludzi, komunikowania się, tłumaczenia języka technicznego na język „cywilizacyjny”, pracy zespołowej), miękkie (asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzania czasem), czy ekonomiczne (głównie w obszarze zarządzania i finansów).

Absolwent tego kierunku będzie mógł podjąć pracę m.in. jako specjalista kontroli jakości, w firmach produkcyjnych wielkich europejskich i światowych koncernów,
w instytutach naukowo-badawczych, w hurtowniach materiałów, w firmach doradczych i audytorskich, czy też w ramach własnej działalności produkcyjno-handlowej.

Specjalności:

  • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
  • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych
  • Logistyka procesów wytwórczych

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Warszawie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Warszawa. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Warszawa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Więcej informacji o kierunkach z zakresu zarządzania, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie WarszawaInteresujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia