Kierunki studiówKierunki studiów GdańskNoweStudia GdańskStudia medyczne

Zdrowie publiczne – Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Kierunek zdrowie publiczne powstał w odpowiedzi na obecną sytuację służby zdrowia oraz zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów – praktyków, wdrażających rozwiązania zapobiegające chorobom oraz wpływające na poprawę jakości życia poprzez tworzenie programów prozdrowotnych i promowanie zdrowego stylu życia.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza na studia licencjackie na kierunku zdrowie publiczne. Studia prowadzone są w trybie dziennym i zaocznym.

Studenci tego kierunku zdobywają kompleksową i interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu, zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, polityki zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia, systemów ochrony zdrowia oraz zarządzania zasobami dla zdrowia.

Zdrowie publiczne przygotuje Cię do samodzielnej pracy z osobami zarówno zdrowymi jak i chorymi,  umożliwiając realizację zasad polityki zdrowotnej państwa na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Podczas studiów zrealizujesz bogaty program praktyk, który umożliwi Ci wdrożenie w system działania opieki zdrowotnej.

Perspektywy zawodowe – absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej między innymi w:

  • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych oraz placówkach opiekuńczych takich jak: domy opieki i pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, sanatoria,
  • jednostkach administracji publicznej (w tym rządowej i samorządu terytorialnego) i niepublicznej,
  • organizacjach pozarządowych,
  • placówkach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia,
  • zakładach pracy,
  • szkołach i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczych takich jak: żłobki, przedszkola,
  • instytucjach naukowych i badawczych.

Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.wsz.pl/studia-licencjackie/zdrowie-publiczne/

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA W GDAŃSKU – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia