Kierunki studiówKierunki studiów SzczecinStudia artystyczneStudia Szczecin

Animacja kultury w Szczecinie

Jeśli interesuje Cię działalność kulturalna, artystyczna, turystyczno-rekreacyjna, promocyjna lub wydawnicza, to studia na kierunku animacja kultury z pewnością pomogą Ci rozwinąć umiejętności niezbędne w pracy animatora.

Kierunek studiów animacja kultury, to propozycja, którą przygotował dla kandydatów na studia artystyczne w Szczecinie Uniwersytet Szczeciński. Studia prowadzi Wydział Nauk Społecznych USz.

Absolwent tego kierunku uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu interdyscyplinarnych podstaw teorii i praktyki animacji kultury ugruntowanych w wybranych dyscyplinach i subdyscyplinach nauk humanistyczno-społecznych oraz metodyki animacji kultury realizowanej w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach w nawiązaniu do szeroko rozumianej działalności kulturalnej i innych sfer życia publicznego.

Przykładowe przedmioty na studiach to:

 • edukacja medialna,
 • pedagogika społeczna,
 • zarządzenie niepubliczne,
 • warsztaty muzyczne,
 • organizacja aktywności wolność czasowej,
 • Management artystyczny,
 • edukacja międzykulturowa,
 • psychopedagogika twórczości.

Perspektywy zawodowe – absolwenci animacji kultury znajdują pracę w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
 • publicznych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury ( miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);
 • instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe);
 • organizacjach i stowarzyszeniach społeczno- kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych;
 • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;
 • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych.

Kierunek animacja kultury w Szczecinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia artystyczne Szczecin. Interesujesz się sztuką zarówno w kontekście sztuk plastycznych lub muzycznych i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia artystyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia