Automatyka i robotyka na Politechnice Białostockiej

Ten kierunek studiów technicznych należy do jednych z bardziej przyszłościowych. Nie należy do łatwych, ale gwarancja zdobycia dobrze płatnej pracy po ukończeniu studiów jest właściwie przesądzona. Warto zwrócić uwagę na dwie proponowane specjalności. Jedną z nich są roboty mobilne. Druga to automatyzacja i informatyzacja procesów.

Jaką wiedzę zdobędziesz studiując na kierunku automatyka i robotyka?

Absolwent kierunku ma wiedzę z zakresu regulacji automatycznej, robotyki, informatyki, analizy sygnałów, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, elektroniki. Umie korzystać ze sprzętu obliczeniowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego służącego do projektowania układów sterowania i obsługi sterowników logicznych, mikrokontrolerów, sieci komputerowych, obrabiarek sterowanych numerycznie oraz robotów. Absolwent kierunku jest przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

Politechnika Białostocka proponuje dwie specjalności. Są to:

specjalność: roboty mobilne

Robotyka mobilna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin techniki. Nabyte kwalifikacje ułatwiają absolwentowi zastosowanie robotów, w tym robotów mobilnych, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz umożliwiają projektowanie bezzałogowych pojazdów i obiektów latających, robotów wodnych, medycznych, społecznych oraz robotów-zabawek. Absolwent znajdzie zatrudnienie w wielu nowoczesnych firmach usługowych i przemysłowych.

specjalność: automatyzacja i informatyzacja procesów

Absolwent specjalności ma wiedzę na temat układów pomiarowych, napędowych i sterujących, sieci przemysłowych, systemów nadrzędnego sterowania i wizualizacji. Umie programować, uruchamiać i obsługiwać systemy automatyki i robotyki, składające się ze współpracujących ze sobą czujników, paneli operatorskich, urządzeń wykonawczych, sterowników, regulatorów, robotów przemysłowych, systemów wizualizacji na potrzeby zautomatyzowanych linii produkcyjnych, układów regulacji automatycznej, zrobotyzowanych gniazd montażowych, zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych i innych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
STUDIA BIAŁYSTOK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia