Kierunki studiów BiałystoknewStudia BiałystokStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia ścisłeTOP BiałystokTop studia

Biotechnologia w Białymstoku

Dla osób, które chcą w Białymstoku studiować kierunek biotechnologia ofertę przygotowała jedna z uczelni państwowych. Choć oferta studiów biologicznych w Białymstoku jest spora to biotechnologię oferuje wyłącznie Politechnika Białostocka.

Studia na kierunku biotechnologia proponuje kandydatom Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. To jedyna propozycja kierunku nie tylko w stolice Podlasia ale w całym województwie.

Biotechnologia na Politechnice Białostockiej – studia inżynierskie

Na kierunku biotechnologia na Politechnice Białostockiej zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, chemicznych i technicznych, współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz chemicznych procesów technologicznych i biotechnologicznych. Poznasz podstawowe zagadnienia biotechnologiczne istotne dla ochrony środowiska oraz przemysłu.

Studia mają charakter studiów inżynierskich i trwają 3,5 roku. Można je kontynuować na studiach II stopnia.

Perspektywy zawodowe po studiach biotechnologicznych

Po studiach na absolwentów czekają ciekawe perspektywy zatrudnienia. Mogą to być stanowiska inżynierskie w instytucjach związanych z monitoringiem środowiska np. w laboratoria badawczych oraz kontrolno-diagnostycznych. Po studiach można liczyć na zatrudnienie w przedsiębiorstwach branży chemicznej, spożywczej i biotechnologicznej oraz w zakładach przemysłu farmaceutycznego.

Szerokie możliwości po studiach pokazuje lista zamieszczona poniżej. Pracować możesz jako

  • w laboratoriach jako laborant, analityk, specjalista ds. jakości, specjalista ds. analiz, pracownik naukowy, koordynator w firmach biotechnologicznych,  chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, przemysłu rolno-spożywczego lub z obszaru ochrony środowiska,
  • specjalista, laborant, analityk w jednostkach różnych rang instytucji państwowych takich jak: Inspektoraty Ochrony Środowiska, Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Komendy Policji, Laboratoria Kryminalistyczne Policji i innych,

Znajdziesz zatrudnienie

  • w firmach doradczych z branży biotechnologicznej, chemicznej, biologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej,
  • w firmach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów, firmy recyklingowe),
  • w firmach zajmujących się produkcją biopaliw (ciekłych, stałych i gazowych) oraz biokomponentów z biomasy,
  • w firmach zajmujących się projektowaniem obiektów i urządzeń z obszaru biotechnologii przemysłowej,
  • w instytutach badawczo-naukowych,
  • w firmach bioinformatycznych,
  • w urzędach zajmujących się tworzeniem ustawodawstwa w zakresie biotechnologii,
  • w centrach transferu technologii.

Kierunek biotechnologia w Białymstoku

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Białystok. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia