Kierunki studiów PoznańNoweStudia biologiczneStudia informatyczneStudia PoznańStudia ścisłe

Bioinformatyka w Poznaniu

W Poznaniu kierunek bioinformatyka studiować można na dwóch państwowych uczelniach. Studia dla kandydatów przygotowała Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Studia na kierunku bioinformatyka adresowane są do tych wszystkich, którzy poważnie interesują się biologią i chemią. Bioinformatykę można potraktować jako dynamicznie rozwijającą się gałęzią nauki, która łączy najnowsze podejścia z zakresu biochemii, biotechnologii i biologii molekularnej z zaawansowanymi metodami i narzędziami informatycznymi.

Gdy lawinowo rośnie ilość danych cyfrowych o charakterze biologicznym, przede wszystkim danych molekularnych uzyskiwanych z sekwencjonowania genomów: człowieka, zwierząt, roślin i drobnoustrojów bioinformatyka uzyskuje specjalne znaczenie.

Bioinformatyka na Politechnice Poznańskiej

Kierunek bioinformatyka, który prowadzi Politechnika Poznańska, jest efektem współpracy Wydziału Informatyki i Telekomunikacji z Wydziałem Technologii Chemicznej, gdzie zatrudnione jest grono specjalistów z zakresu chemii organicznej, biochemii, biologii komórkowej i biotechnologii. Kadra nauczycieli akademickich z WTCh oraz zasoby laboratoryjne tego wydziału zapewnią kompleksową realizację treści programowych związanych z tymi obszarami. Dodatkowo wspomagać kształcenie studentów z zakresu biologii molekularnej, genomiki i proteomiki będą pracownicy naukowi Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Posłuchaj o kierunku bioinformatyka na PP w filmie promującym te studia:

Bioinformatyka – studia na Politechnice Poznańskiej

Bioinformatyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku bioinformatyka, które proponuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, są skierowane do kandydatów zainteresowanych biologią molekularną i technikami informatycznymi, którzy chcą podejmować wyzwania nowoczesnej biologii. Kierunek wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów i zajęć o charakterze praktycznym. Program studiów stworzono we współpracy z pracodawcami i firmami bioinformatycznymi (m.in. Ardigen, GenXone S.A.) wzbogacając go o dodatkowe formy kształcenia (np. kursy i staże w firmach z branży bioinformatycznej). Szeroka paleta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom skoncentrowanie się na wybranych aspektach bioinformatyki – np. analizie danych genomowych, algorytmice czy bioinformatyce strukturalnej.

Absolwent studiów na kierunku bioinformatyka zdobywa szereg atrakcyjnych na rynku pracy kompetencji, wśród nich:

  • Posługiwanie się narzędziami informatycznymi służącymi do analizy złożonych zbiorów informacji biomedycznych.
  • Projektowanie i konstruowanie własnych narzędzi informatycznych służących do rozwiązywania konkretnych problemów biologii molekularnej.
  • Zaawansowana znajomość języka programowania Python.
  • Zastosowanie współczesnych technologii informacyjnych w badaniach biomedycznych i biologii molekularnej.
  • Projektowanie baz danych i zarządzenie zawartą w nich informacją biologiczną.

Zobacz, jakie rysują się perspektywy zawodowe przed absolwentami kierunku bioinformatyka!

Potencjalne miejsca pracy:

  • krajowe i zagraniczne laboratoria bioinformatyczne, diagnostyczne i badawcze;
  • działy badawczo-rozwojowe firm farmaceutycznych zajmujących się m.in. poszukiwaniem nowych leków;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem i rozwojem oprogramowania bioinformatycznego (np. na potrzeby diagnostyki medycznej);
  • jednostki doradcze i projektujące procesy biotechnologiczne;
  • instytucje zajmujące się obsługą biologicznych i medycznych baz danych.

Kierunek bioinformatyka w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Poznań. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia