Kierunki studiów Poznańrodzaje studiów PoznańStudiaStudia PoznańStudia ścisłe

Studia ścisłe w Poznaniu

Studia ścisłe w Poznaniu to domena uczelni państwowych. Najwięcej propozycji na UAM oraz Politechnice Poznańskiej. Te dwie uczelnie prowadzą kierunek BIOINFORMATYKA. Przykładowe inne kierunki studiów ścisłych: MATEMATYKA, FIZYKA, BIOTECHNOLOGIA. Poznaj lepiej kierunki ścisłe w Poznaniu.

Studia ścisłe w Poznaniu to stwarzająca wiele możliwości wyboru oferta poznańskich uczelni państwowych, głownie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wśród propozycji kandydaci mogą odnaleźć studia matematyczne, te z zakresu fizyki i astronomii oraz nauk biotechnologicznych.

Astronomia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci kierunku astronomia na UAM w Poznaniu oprócz ogólnej wiedzy astronomicznej zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie obserwacji astronomicznych, głównie fotometrycznych i spektroskopowych. Przechodzą także pogłębiony kurs mechaniki nieba, dziedziny zajmującej się m.in. wyznaczaniem i przewidywaniem trajektorii ciał niebieskich. Uczelnia zajmuje się także astrofizyką gwiazdową, bada powstawanie galaktyk, zderzenia gwiazd neutronowych i czarnych dziur oraz powstawanie fal grawitacyjnych.

Warto podkreślić głębszą niż w innych ośrodkach astronomicznych w Polsce znajomość zagadnień związanych z ruchem i własnościami planetoid (już 9 z nich nazwano na cześć pracowników i absolwentów UAM), komet i sztucznych satelitów Ziemi.

Perspektywy zawodowe:

 • placówki zajmujące się popularyzacją (planetaria, centra nauki),
 • instytucje naukowo-badawcze,
 • firmy sektora kosmicznego,
 • agencje kosmiczne,
 • firmy informatyczne.

Fizyka techniczna na Politechnice Poznańskiej

Studia na kierunku fizyka techniczna, które proponuje kandydatom Politechnika Poznańska, pozwalają na zdobywanie wiedzy z zakresu fizyki oraz umiejętności technicznych zastosowań fizyki, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Student osiąga umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji naukowych i technicznych oraz identyfikacji, zdefiniowania i analizy problemu oraz postawienia hipotezy jego rozwiązania.

Absolwent na podstawie zgromadzonej wiedzy, jest w szczególności przygotowany do wszechstronnej charakteryzacji nanostruktur, zastosowania nowoczesnych materiałów, technologii wytwarzania i charakteryzacji funkcjonalnych materiałów oraz zna podstawy metrologii i inżynierii kwantowej. Posiada zdolność rozwiązywania problemów badawczo-technologicznych w odniesieniu do zagadnień nanoinżynierii i układów molekularnych. Jest przygotowany w zakresie stosowania metod oraz technik pomiarowych oraz zapoznaje się z budową, projektowaniem, eksploatacją i działaniem różnorodnej aparatury badawczej oraz pomiarowej dla zastosowań inżynierskich i naukowych. Posiada umiejętności wykorzystywania komputerów do rozwiązywania prostych problemów technicznych na drodze symulacji numerycznych i obliczeń symbolicznych.

Matematyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, poza przedmiotami wypełniającymi standardy kształcenia na kierunku matematyka, obejmują szereg przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu zastosowań współczesnej matematyki oraz przedmioty informatyczne.

Studenci zdobywają między innymi umiejętności tworzenia modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych.

Specjalności:

 • Matematyka finansowa i aktuarialna,
 • Statystyka matematyczna i analiza danych,
 • Matematyka teoretyczna.

Absolwenci znajdą pracę w:

 • instytucjach finansowych i firmach ubezpieczeniowych,
 • sektorze analizy danych,
 • branży IT,
 • w ośrodkach badawczych.


Uzyskaj szczegółowe informacje o ścisłych kierunkach studiów dostępnych w Poznaniu – pełna lista poniżej:

Kierunki studiów ścisłych w Poznaniu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Poznań. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj także:

Biofizyka w Poznaniu

Kierunek studiów biofizyka to nowoczesna, interdyscyplinarna propozycja i program nauczania…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia