Kierunki studiówKierunki studiów KoszalinStudia KoszalinStudia medyczne

Dietetyka w Koszalinie

Wybierasz się na studia na kierunku dietetyka w Koszalinie? Które koszalińskie uczelnie mają go w swoich ofertach?

Dietetyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

PWSZ w Koszalinie jest jedyną koszalińską uczelnią wyższą, która proponuje kandydatom studia na kierunku dietetyka. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).
Są to studia o profilu praktycznym, po ich zakończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Studenci otrzymają rzetelną wiedzę oraz umiejętności praktyczne zarówno z dietetyki dedykowanej osobom z problemami natury zdrowotnej oraz z dietetyki sportowej, dedykowanej osobom uprawiającym sport zarówno wyczynowo jak i rekreacyjnie.

Absolwent dietetyki uzyskuje kwalifikacje i kompetencje niezbędne do:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie
  z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP),
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego
  do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów,
 • wyciągania odpowiednich wniosków terapeutycznych.

Wykształcony i przygotowany absolwent kierunku dietetyka znajdzie zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • poradniach żywieniowych, chorób metabolicznych, przewodu pokarmowego,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • placówkach sportowych, w tym fitness cluby,
 • sanatoriach, ośrodkach SPA, gabinetach promocji zdrowia,
 • szkołach, przedszkolach, żłobkach,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia,
 • organizacjach zajmujących się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka,
 • może też prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego,
 • absolwent studiów przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek dietetyka w Koszalinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Koszalin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia