Technologie przemysłu 4.0

Kierunek Technologie przemysłu 4.0 kształci specjalistów gotowych do pracy w firmach funkcjonujących w ramach szeroko pojętej czwartej rewolucji przemysłowej.

O studiach:

Studenci kierunku Technologie przemysłu 4.0 zdobywają praktyczne umiejętności inżynierskie pozwalające na monitorowanie, pozyskiwanie i analizę danych. Będą przygotowani do integracji rozwiązań z technologii wytwórczych (w szczególności odlewniczych) z rozwiązaniami nowoczesnej i zautomatyzowanej produkcji. Systemy Przemysłu 4.0 bazują na zintegrowanych, zautomatyzowanych systemach produkcyjnych, w których mamy do czynienia z ciągłą wymianą informacji. Informacje pochodzą m.in. z systemów IoT, czujników oraz systemów zarządzania produkcją.

Inżynierskie kompetencje przyszłości dotyczą przede wszystkim interdyscyplinarności – zdolności do łączenia wiedzy z obszarów automatyki, sztucznej inteligencji, mechatroniki, programowania, a do tego umiejętności wykraczających poza kompetencje typowo inżynierskie.

Po studiach

Perspektywy zawodowe:

  • firmy związane z wytwarzaniem i obróbką materiałów,
  • nowoczesne firmy produkcyjne,
  • firmy zajmujące się automatyką,
  • firmy informatyczne,
  • firmy o profilu badawczo-rozwojowym.

Uczelnie, na których można studiować kierunek

Informacje o kierunkach

Miasta, w których można studiować kierunek

Mogą Cię zainteresować

Ze względu na proponowaną tematykę studiów na tym kierunku zainteresować Was mogą także inne propozycje podobnych kierunków.

Przejdź do strony o studiach technicznych w Polsce, tam znajdziesz również dużo ciekawych informacji.