Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia społeczne

Kryminologia i resocjalizacja w Krakowie

Kierunek studiów kryminologia i resocjalizacja łączy nauki społeczne, prawnicze oraz pedagogiczne, przygotowując kadry dla szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.

Studia na kierunku kryminologia i resocjalizacja, które prowadzi Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Studenci zdobywają umiejętności wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, psychologicznym, socjologicznym i etycznym. Uczą się kompetentnie podejmować działania o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Przygotowują się do profesjonalnej realizacji strategii i programów profilaktycznych, resocjalizacyjnych w ramach obowiązujących w Polsce przepisów.

Znajomość prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej umożliwi absolwentom poszukiwane odpowiednich sposobów pracy z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji. Absolwent posiadać będzie szereg kompetencji praktycznych z zakresu kryminologii. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy uzyska on ogólne kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

Perspektywy zawodowe:

  • zakłady karne,
  • areszty śledcze,
  • służby mundurowe (Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna),
  • instytucje publiczne i organizacje pozarządowe działających na rzecz osób z problemami społecznymi,
  • centra interwencji kryzysowej,
  • centra mediacji,
  • ośrodki wspomagania rodziny,
  • placówki resocjalizacyjne, wychowawcze i terapeutyczne,
  • agencje ochrony,
  • pracownicy samorządowi powołani do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji w środowisku otwartym.

Kierunek Kryminologia i resocjalizacja w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia