Kierunki studiówKierunki studiów KielceStudia KielceStudia medyczne

Logopedia ogólna – studia w Kielcach

Studia na kierunku logopedia ogólna proponuje kandydatom jedna kielecka uczelnia. Jest nią Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Jeśli poważnie myślisz o tym, by zostać specjalistą od usuwania wad wymowy oraz zaburzeń językowej komunikacji, zostań logopedą. Studia na kierunku logopedia ogólna proponuje na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego Wydział Humanistyczny UJK.

Absolwent kierunku logopedia ogólna:

  • ma wiedzę z zakresu logopedii, lingwistyki, psychologii, pedagogiki i medycyny dającą podstawy do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy w placówkach oświatowych.

Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

  • poradnictwa ogólnego obejmującego diagnozę i terapię zaburzeń mowy (oraz komunikacji) w placówkach oświatowych;
    projektowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy i komunikacji językowej;
  • podejmowania współpracy z członkami środowiska ucznia w celu wspierania jego rozwoju i zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego;
  • współpracy z psychologami, pedagogami, lekarzami w celu konsultowania diagnozy i terapii zaburzeń mowy oraz do wspierania działań profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego placówek oświatowych.

Rekrutacja

W rekrutacji pod uwagę brane są oceny maturalne z język polski, matematyka oraz języka obcego nowożytnego.

Strona kierunku: LOGOPEDIA OGÓLNA, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Kielce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia