Politologia w Toruniu

A może studia na kierunku politologia w Toruniu? Zastanawiasz się, które toruńskie uczelnie wyższe proponują go kandydatom?

Politologię mają w swoich ofertach Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Akademia Jagiellońska.

Politologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

Studia na kierunku politologia na UMK w Toruniu umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Pozwalają zrozumieć oraz uczą analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich.

Studia na politologii realizują interesujący program zajęć, obejmujący przedmioty związane z marketingiem politycznym, komunikacją medialną, samorządami oraz integracją europejską. Są to zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, także do samodzielnego wyboru przez studenta, w tym wiele fakultetów w językach obcych.

Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację we współczesnych mechanizmach działania systemów politycznych oraz ich historycznych uwarunkowaniach. Potrafi analizować i interpretować zachodzące w nich procesy i zjawiska. Zdobyta szeroka wiedza pozwala przystosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy i pomóc w znalezieniu ciekawego zajęcia.

Absolwenci politologii UMK są chętnie zatrudniani:

 • na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej;
 • na stanowiskach analityka i specjalisty w organach partii politycznych;
 • jako pracownicy służby cywilnej i samorządowej;
 • jako urzędnicy instytucji europejskich;
 • w mediach, jako dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni;
 • jako eksperci w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w instytucjach naukowych;
 • jako doradcy polityczni;
 • jako specjaliści ds. public relations.

Politologia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (AKSiM)

Politologia, którą proponuje Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, to studia praktyczne, umożliwiające nabycie klasycznej wiedzy politologicznej oraz umiejętności pozwalających na jej wykorzystanie w życiu społecznym i zawodowym. Studia obejmują elementy historii, prawa, filozofii, socjologii i ekonomii. Pomagają rozumieć zachodzące procesy polityczne i społeczne oraz zdobyć kompetencje do pełnienia funkcji publicznych i administracyjnych.

Ważnymi cechami studiów politologicznych są: nacisk kładziony na rozumienie polityki jako dobra wspólnego, wyjątkowe możliwości kształcenia praktycznego, kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, a także umiędzynarodowienie studiów.

W toku studiów AKSiM promuje zdobywanie praktycznych umiejętności i doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej działalności politycznej. Studenci poznają pracę w Sejmie RP, w Parlamencie Europejskim, w biurach poselskich i senatorskich, sejmikach samorządowych, gminach i urzędach miasta.

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo;
 • Marketing polityczny;
 • Polityka międzynarodowa.

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako pracownicy sztabów wyborczych, doradcy marketingowi, medialni, specjaliści z zakresu kreacji wizerunku, asystenci polityków, urzędnicy w instytucjach państwowych i samorządowych, pracownicy instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, pracownicy ośrodków opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Uczelnie prowadzące kierunek politologia w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Toruń. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia