Kierunki studiówKierunki studiów KielceStudia KielceStudia społeczne

Praca socjalna w Kielcach

Studia na kierunku praca socjalna w Kielcach proponują aktualnie aż trzy uczelnie. Dzięki studiom na tym kierunku zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach pomocy społecznej.

Z opisu kierunku studiów na jednej z uczelni znajdujemy ważne słowa dotyczące tego, czym są studia z zakresu pracy socjalnej. Podstawowym, a zarazem najbardziej ogólnym celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest przekazanie studentom nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz kształtowania myślenia o jej przydatności i skuteczności rozwiązywania niejednokrotnie bardzo trudnych spraw ludzkich, problemów społecznych i zawodowych w ramach zawodu pracownika socjalnego; przygotowanie do podjęcia pracy w roli samodzielnych wykwalifikowanych pracowników, mających wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do realizacji zadań w różnego rodzaju organizacjach, zwłaszcza gminnych, powiatowych i samorządowych, instytucjach, podmiotach ekonomii społecznej, stowarzyszeniach związanych z pomocą społeczną i wsparciem socjalnym.

Praca po studiach

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach takich jak: regionalne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej, a także do pracy:

  • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz
  • w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, a także
  • w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, absolwent pracy socjalnej spełnia wymagania formalne do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, a także jako asystent rodziny, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kierownik placówki wsparcia dziennego, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz jest uprawniony do prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

O konkretnych ofertach dowiedz się więcej z zestawienia poniżej wybierając uczelnię.

Kierunek praca socjalna w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kielce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia