Kierunki studiów Krakówrodzaje studiów KrakówStudiaStudia chemiczneStudia Kraków

Studia chemiczne w Krakowie

Studia chemiczne w Krakowie to propozycja m.in uczelni technicznych – Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Przykładowe kierunki to CHEMIA BUDOWLANA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Uniwersytet Jagielloński (Wydział Chemii UJ) proponuje studia chemiczne na atrakcyjnych kierunkach: CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, CHEMIA.

Chemia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zadaniem studiów na kierunku chemia, który prowadzi Uniwersytet Jagielloński, jest kształcenie specjalistów mogących podjąć pracę nie tylko w gospodarce, ale też bazując na znajomości aktualnych osiągnięć naukowych, włączyć się czynnie we wdrażanie nowoczesnych technologii.

Absolwenci i absolwentki mogą znaleźć pracę w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego, poczynając od przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego poprzez laboratoria przemysłowe, chemiczne, diagnostyczne i analityczne (np. analityka sądowa), drobną wytwórczość, firmy handlowe, instytucje zajmujące się ochroną środowiska, uczelnie wyższe i instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe.

Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Krakowskiej

Studenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, który proponuje Politechnika Krakowska, zdobywają uniwersalne wykształcenie techniczne z dobrymi podstawami matematyki, fizyki i chemii, pozwalające na podejmowanie pracy w szerokim zakresie działalności produkcyjnej, projektowej i naukowej. Są przygotowywani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich, optymalizacji pracy urządzeń i instalacji przemysłowych zarówno w małych skalach jak i w skali wielkoprzemysłowej.

Specjalności:

  • Inżynieria procesów technologicznych: Studenci tej specjalności otrzymują wykształcenie techniczne z zakresu inżynierii procesowej, poszerzone o gruntowną wiedzę z obszaru nauk matematycznych i przyrodniczych, pozwalające podjąć pracę w szerokim zakresie działalności produkcyjnej, projektowej oraz badawczej.
  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii: Studenci tej specjalności zdobywają umiejętności praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, sposobów wytwarzania energii ekologicznie czystej, a także form oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i mechanicznej.

Technologia chemiczna w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Studenci kierunku technologia chemiczna na AGH zdobywają wiedzę m.in. w zakresie podstawowych zagadnień fizyki, chemii, radiochemii, termodynamiki, metod identyfikacji związków chemicznych oraz doboru technik analitycznych; transportu ciepła i masy oraz podstawowych praw mechaniki płynów; wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej. Uczą się także eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

Absolwenci będą przygotowani do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. 


Dowiedz się więcej o chemicznych kierunkach studiów w Krakowie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów chemicznych w Krakowie 2024

Więcej informacji o kierunkach chemicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Kraków. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia