Studia ekonomiczne w Częstochowie

Studia ekonomiczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród nowych kandydatów na studia. W Częstochowie pragnieniom zdobycia wykształcenia w kwestiach finansowych wychodzą trzy uczelnie: dwie państwowe i jedna niepubliczna.

Pod kątem ilości prowadzonych kierunków studiów ekonomicznych prym wiedzie niepubliczna Akademia Polonijna, na której można studiować RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE, MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE oraz PODATKI I FINANSE. Jednak studia ekonomiczne w dziedzinie szeroko pojętego biznesu można również odbyć w murach uczelni państwowych: Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie lub Politechniki Częstochowskiej. Prowadzony na UJD i PCZ kierunek RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI to bezpośredni analog kierunków z oferty Akademii Polonijnej, zaś osoby zainteresowane ogólniejszą ujęciem kwestii ekonomicznych zainteresuje EKONOMIA na UJD.

Ekonomia na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie (UJD)

Studia na kierunku ekonomia, proponowane przez Wydział Prawa i Ekonomii UJD, przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Program kształcenia został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych z zakresu ekonomii.

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w kompetencje służące profesjonalnemu, samodzielnemu podejmowaniu zadań z zakresu ekonomii, w tym prowadzeniu spraw finansowych w małych, średnich i w dużych, korporacyjnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlu, w instytucjach publicznych, jednostkach finansowych, jednostkach gospodarczych i ekonomicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach kierunku są przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

Specjalności:

 • przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej,
 • ekonomia sektora publicznego.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę m.in. w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego, budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych,
 • agencjach wykonawczych,
 • instytucjach gospodarki budżetowej,
 • państwowych funduszach celowych,
 • Zakładach Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez nie funduszach,
 • Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • uczelniach publicznych,
 • Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostkach organizacyjnych, państwowych i samorządowych.

Finanse i rachunkowość w biznesie na Politechnice Częstochowskiej

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie, prowadzone przez Wydział Zarządzania PCz, pozwalają pozyskać profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości, podatków oraz funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji publicznych. Jest to kierunek studiów stworzony przy współudziale świata biznesu, umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności analizy podstawowych zjawisk mikro- i makroekonomicznych oraz kondycji finansowej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych organizacji.

Specjalności:

 • Menedżer finansowy,
 • Rachunkowość i podatki,
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami.

Perspektywy zawodowe:

 • departamenty finansowych instytucji finansowych,
 • banki,
 • firmy leasingowe,
 • firmy doradcze,
 • firmy audytorskie,
 • działy finansowe jednostek publicznych,
 • komórki finansowo-księgowe wielkich korporacji,
 • biura rachunkowe,
 • firmy deweloperskie,
 • biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • biura zarządzania nieruchomościami,
 • kancelarie rzeczoznawców majątkowych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Podatki i finanse na Akademii Polonijnej w Częstochowie

Kierunek podatki i finanse (studia proponuje Akademia Polonijna) to przede wszystkim nauka oparta na umiejętności dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych, stworzenia profesjonalnego dokumentu, raportu, kalkulacji, budżetu, niezbędnych w funkcjonowaniu w ramach firm. Podatki i finanse to także najnowsza technologia, która wykorzystuje w firmach programy  które są używane w zawodach takich, jak: księgowy czy kontroler. Stosowanie wiedzy z zakresu analityki i finansów, analizy przepisów prawnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczenia zobowiązań podatkowych, posługiwania się statystykami oraz strategiami w rachunkowości potwierdza nabyte umiejętności.

Perspektywy zawodowe:

 • branża finansowa,
 • banki, ubezpieczenia,
 • inwestycje,
 • doradztwo rachunkowe,
 • administracja skarbowa,
 • usługi doradztwa finansowego i rachunkowego.


Dowiedz się więcej o ekonomicznych kierunkach studiów w Częstochowie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów ekonomicznych w Częstochowie 2023

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne Częstochowa. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź, gdzie w Polsce możesz studiować na kierunkach ekonomicznych – studia ekonomiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia