Kierunki studiów Wrocławrodzaje studiów WrocławStudiaStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Wrocław

Studia historyczne we Wrocławiu

Studia historyczne we Wrocławiu znajdziesz przede wszystkim na Uniwersytecie Wrocławskim. Czekają na Ciebie m.in. HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, ARCHEOLOGIA, MILITARIOZNAWSTWO.

Każdy z tych kierunków jako studia historyczne w sposób ciekawy zanurza się w przeszłość. Na archeologii będziesz można nauczyć się odkrywać jej ślady. Na kierunku historia sztuki nauczysz się samodzielnie analizować i interpretować dzieła sztuki, dogłębnie poznasz sztukę europejską i polską. Na kierunku muzykologia poznasz historię muzyki oraz jej relacje z innymi dziedzinami wiedzy i rolę w kulturze. Dla wszystkich tych, których interesuje tematyka wojny, myśli wojskowej lub uzbrojenia dedykowane są studia na kierunku militarioznawstwo. Na kierunku historia nauczysz się historycznego myślenia, poznasz historię Polski i historię powszechną, a także zdobędziesz warsztat pracy historyka. Na kierunku dziedzictwo kultury materialnej zdobędziesz wiedzę o różnorodnych wytworach kultury materialnej człowieka, formach i metodach ich ochrony oraz sposobach wykorzystywania dla celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości.

Kierunki historyczne we Wrocławiu proponuje kandydatom Uniwersytet Wrocławski.

Historia na Uniwersytecie Wrocławskim

Studia na kierunku historia, które proponuje kandydatom Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, pozwalają gruntownie poznać historię Polski i historię powszechną, a także zdobyć warsztat pracy historyka.

Aby pełniej zrozumieć kontekst wydarzeń historycznych i sprawniej analizować współczesne zjawiska, wiedzę z zakresu polityki studenci uzupełniają wiadomościami z dziedziny gospodarki, społeczeństwa, kultury i mentalności.

Szeroki wybór specjalności umożliwia odnalezienie przyszłej drogi zawodowej i określenie własnych predyspozycji.

Specjalności:

  • specjalność nauczycielska z historią
  • specjalność nauczycielska z wos
  • amerykanistyka
  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • dokumentalistyka konserwatorska
  • regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnej

Archeologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Kierunek studiów archeologia na UWr pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną dotyczącą m.in. poszczególnych epok – od pojawiania się pierwszych ludzi aż po czasy nowożytne – na terenach europejskich i pozaeuropejskich. Poznasz metody analizy i interpretacji wytworów kultury ludzkiej oraz podstaw ich konserwacji, a także znaczenia dziedzictwa archeologicznego we współczesnym świecie. W podstawowym zakresie spotkasz się z dziedzinami współpracującymi z archeologią, jak np. nauka o Ziemi, antropologia, socjologia i informatyka.

Oprócz wiedzy teoretycznej studia umożliwią Ci poznanie metod prowadzenia i dokumentowania prac wykopaliskowych, zarówno tradycyjnych (rysunek, fotografia), jak i nowoczesnych (dokumentacja cyfrowa, tachimetria, pomiary geofizyczne, skaning 3D, geograficzne systemy informacji GIS). Nauczysz się także, jak naukowo opracowywać artefakty i inne źródła archeologiczne.

Jako absolwent archeologii możesz podjąć pracę na stanowiskach technicznych podczas prac wykopaliskowych i badań terenowych oraz laboratoryjnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i firmach zajmujących się ratowniczymi pracami wykopaliskowymi.

Militarioznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim

Kierunek studiów militarioznawstwo, proponowany przez Uniwersytet Wrocławski, jest skierowany do osób, których pasją jest historia wojen, uzbrojenie, czy też myśl wojskowa.

Program studiów obejmuje historię militarną i kierunki badań historycznowojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, np. socjologii wojska, falerystyki, heraldyki itp. Studenci zdobywają także wiedzę i umiejętności z zakresu socjologii, komunikacji społecznej oraz o działalności instytucji kultury, organizacji samorządowych, pozarządowych itp. Uczą się również, jak promować i popularyzować zdobytą wiedzę.

Specjalności:

  • popularyzacja wiedzy o militariach  uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia, redagowania i edycji tekstów o charakterze naukowym i popularnonaukowym. W przyszłości znajdziesz pracę w wydawnictwach, redakcjach gazet, czasopism i portali internetowych dotyczących tematyki militarnej, a także rozpocząć samodzielną działalność pisarską oraz publicystyczną.
  • animacja odtwórstwa historycznego nauczysz się, jak przeprowadzać przedsięwzięcia popularyzatorskie rekonstruujące przeszłość  militarną. Dzięki tej wiedzy znajdziesz zatrudnienie w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się odtwórstwem historycznym.

Absolwenci znajdą pracę m.in. w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się odtwórstwem historycznym i w wydawnictwach. Jako konsultanci mogą pracować również przy produkcjach związanych z mediami masowymi, w szczególności dotyczących problematyki z zakresu historii wojskowości.

Historia sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Studia na kierunku historia sztuki, proponowane przez UWr, uczą samodzielnie analizować i interpretować dzieła sztuki. Poznasz dogłębnie sztukę europejską i polską, od sztuki starożytnej i średniowiecznej aż po sztukę współczesną, nauczysz się także wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki.

Zatrudnienie znajdziesz w muzeach i galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach zajmujących się dokumentacją zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej, domach kultury, mediach, domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym, a także wszędzie tam, gdzie przydatna lub wymagana jest szeroka wiedza o kulturze europejskiej (np. usługi turystyczne).


Dowiedz się więcej o historycznych kierunkach studiów we Wrocławiu, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów historycznych we Wrocławiu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Wrocław. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia