Geografia we Wrocławiu

Interesują Cię studia geograficzne we Wrocławiu? Chcesz wybrać kierunek geografia? Co musisz wiedzieć zanim podejmiesz decyzję?

Geografia we Wrocławiu – gdzie studiować?

Studia na kierunku geografia proponuje kandydatom Uniwersytet Wrocławski.

Geografia na Uniwersytecie Wrocławskim

Kierunek geografia, prowadzony przez Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr, uczy patrzeć całościowo na świat, szanując zarówno środowisko geograficzne, jak i dorobek różnych kultur. Poznasz przy tym metody kompleksowej oceny środowiska na terenach naturalnych i zmienionych antropologicznie. Będziesz analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, rozumieć i interpretować zasady funkcjonowania środowiska oraz badać współzależności w układzie człowiek–środowisko w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

Podczas studiów będziesz mieć możliwość korzystania z nowoczesnych systemów informacji oraz technik badawczych. Duży nacisk kładziony jest na zajęcia terenowe oraz wykorzystanie systemów informacji geograficznej w pracy geografa.

Absolwent geografii to potencjalny pracownik instytucji zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, fizjografią, warunkami życia ludzi, urbanistyką, organizacją działalności społeczno-gospodarczej, a także stacji i obserwatoriów hydrologicznych i meteorologicznych, przedsiębiorstw geodezyjnych i kartograficznych, placówek administracji państwowej i samorządowej, biur i organizacji turystycznych oraz instytucji oświatowych i naukowych.

Uczelnie prowadzące kierunek geografia we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia geograficzne Wrocław. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia