Kierunki studiów Lublinrodzaje studiów LublinStudiaStudia logistyczneStudia Lublin

Studia logistyczne w Lublinie

Gdzie można podjąć studia logistyczne w Lublinie? Wybór całkiem spory. Studia logistyczne wzbudzają ostatnio u kandydatów spore zainteresowanie. Zarobki w branży logistycznej rosną, więc i studia na kierunku LOGISTYKA mogą zaciekawić ze względu na perspektywy zawodowe.

Jeśli chodzi o studia logistyczne, to w Lublinie naukę można podjąć na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (kierunek TRANSPORT I LOGISTYKA). Kierunek LOGISTYKA to propozycja UMCS (Wydział Ekonomiczny UMCS) oraz Lubelska Akademia WSEI.

Logistyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Na studiach na kierunku logistyka, które proponuje kandydatom UMCS w Lublinie, studenci poznają m.in. podstawy ekonomii, towaroznawstwo, statystykę oraz podstawy zarządzania i oczywiście języki obce. Wszystko to jest niezbędne do sprawnego i profesjonalnego projektowania nowoczesnego transportu.

Student nie wybiera specjalności, ale oferowane są przedmioty do wyboru.

Po ukończeniu studiów na kierunku logistyka absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym. Umie właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL, a także wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w projektowaniu procesów logistycznych. Wie, jak przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym, identyfikuje również zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów logistycznych organizacji. Dodatkowo absolwent posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Perspektywy zawodowe:

  • firmy transportowe i spedycyjne,
  • centra usług logistycznych,
  • firmy komunikacyjne,
  • firmy internetowe (w tym sklepy online),
  • instytucje rządowe i samorządowe zajmujące się funkcjonowaniem branży TSL.

Transport i logistyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Kierunek studiów transport i logistyka, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, przygotowuje do realizacji zadań usługowych z zakresu nowoczesnego transportu, w tym do organizowania i kierowania działalnością przewozową, spedycyjną, obsługowo-naprawczą i inwestycyjną. Łączy wiedzę z zakresu techniki, transportu, logistyki i nauk społecznych (w tym m.in. zasady organizacji i zarządzania w transporcie), ochrony środowiska i oddziaływania na środowisko systemów transportowych.

Specjalności:

  • inżynieria transportu i spedycja skupia się na projektowaniu i organizacji procesów logistycznych i spedycyjnych,
  • transport specjalistyczny uwzględnia organizację transportu w szczególnych warunkach i obszarach działalności.

Absolwent jest przygotowany do pracy w działach transportu i logistyki, w jednostkach technicznego zaplecza transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego i wewnątrzzakładowego oraz w przedsiębiorstwach spedycyjnych i centrach logistycznych.


Dowiedz się więcej o logistycznych kierunkach studiów dostępnych w Lublinie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów logistycznych w Lublinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia logistyczne Lublin. Interesuje cię spedycja, transport, logistyka – zarządzanie łańcuchami dostaw i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia logistyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia