Kierunki studiów Katowicenewrodzaje studiów KatowiceStudiaStudia KatowiceStudia z zarządzania

Studia z zarządzania w Katowicach

Studia z zarządzania mogą mieć różny wymiar. Na studiach oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach można spotkać kierunek zarządzanie. Kierunek zarządzanie proponują również i AWF w Katowicach i kilka uczelni niepublicznych.

Uniwersytet Śląski proponuje kandydatom studia na kierunku ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. Może zainteresują cię również studia na kierunku ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM z oferty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Poznaj dokładniej studia z zarządzania w Katowicach.

Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Studenci kierunku zarządzanie, prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, poznają zasady funkcjonowania i tajniki zarządzania współczesnymi organizacjami, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw. Kompetencje absolwentów kierunku dodatkowo wzmacniają przedmioty w zakresie podstaw marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i zachowań organizacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • korporacje międzynarodowe działające w regionie, kraju i za granicą,
 • własny biznes,
 • firmy rodzinne,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje public relations i reklamowe.

Zarządzanie zasobami ludzkimi Uniwersytecie Śląskim

Celem studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, które proponuje Uniwersytet Śląski, jest rozwijanie wiedzy studentów, ich umiejętności i postaw, niezbędnych dla występowania w roli specjalisty zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi w trzech sektorach gospodarki: przedsiębiorstwach, organizacjach administracji publicznej i podmiotach ekonomii społecznej. Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga obecnie innego spojrzenia na zarządzanie, uwzględniającego różnorodność podejść, metod i technik skutecznego wykorzystywania potencjału na poziomie jednostki, grupy i całych systemów organizacyjnych.

Celem szczegółowym studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do organizacji i zespołów pracowniczych, wyposażenie studentów w umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do efektywnego wykorzystania instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywania problemów natury społecznej, ekonomicznej, finansowej, psychologicznej, prawnej w obszarze zarządzania ludźmi i komunikacji międzyludzkiej. Ważnym elementem programu studiów są zagadnienia obejmujące: wiedzę na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi i funkcji personalnej w organizacjach oraz pozyskiwanie, rozwój, ocenianie i motywowanie pracowników. Program uwzględnia organizacyjne, międzyorganizacyjne i zespołowe powiązania i relacje wymagające kompetencji relacyjnych, więc w szczególności ma na celu uwrażliwienie studentów na relacyjne aspekty zarządzania, wykształcenie umiejętności ich rozumienia, a także sprawnego ich rozwiązywania.

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) jest unikalnym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, na którym słuchacze mogą zapoznać się z działaniami mającymi na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, które mogą być spowodowane określonymi czynnikami ryzyka.

Na tych studiach realizowane jest kształcenie przyszłych specjalistów przygotowanych do wdrażania zapisów dwóch najważniejszych dokumentów w obszarze zdrowia publicznego takich, jak: Ustawa o Zdrowiu Publicznym oraz Narodowy Program Zdrowia, których założeniem jest realizacja działań ukierunkowanych na skuteczne zapobieganie chorobom i podnoszenie potencjału zdrowia obywateli. Kierunek studiów związany z zarządzaniem ryzykiem zdrowotnym jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną kadrę, posiadającą kompetencje do realizacji zadań zaplanowanych m.in. w obu dokumentach.

Specjalności:

 • Zdrowie środowiskowe,
 • Organizacja pomocy humanitarnej.

Absolwenci znajdą pracę w:

 • Powiatowych i Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych,
 • Placówkach ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna),
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska,
 • Jednostkach administracji, w których prowadzone są programy profilaktyczne,
 • Instytutach naukowo-badawczych.


Dowiedz się więcej o kierunkach studiów z zarządzania w Katowicach, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów z zarządzania w Katowicach 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Katowice. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia