Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia logistyczneStudia techniczne

Transport i logistyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

TRANSPORT I LOGISTYKA to studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), które trwają 7 semestrów. Proponuje je kandydatom Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Jeśli wybierasz się na studia logistyczne w Krakowie, zobacz tę propozycję? Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ma w swojej najnowszej ofercie kierunek TRANSPORT I LOGISTYKA, w ramach którego będziesz mieć do wyboru dwie atrakcyjne specjalności.

Na kierunku proponowane są specjalności:

  • Transport specjalistyczny i spedycja
  • Systemy informatyczne w logistyce

ZASADY REKRUTACJI: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, informatyki, matematyki.

Studia inżynierskie na kierunku transport i logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwentów do pracy zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze TSL (transport – spedycja – logistyka). Absolwent posiada szeroką wiedzę o funkcjonowaniu, działalności i rozwoju przedsiębiorstw z branży logistyczno-transportowej, z uwzględnieniem zjawisk ekonomicznych, społecznych oraz prawa w obszarze transportu i logistyki. Absolwent uzyskuje kwalifikacje potrzebne do projektowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych, w szczególności właściwych dla produktów rolniczych, leśnych i spożywczych. Ma świadomość znaczenia i rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne, inne pozatechniczne oraz techniczne uwarunkowania, z uwzględnieniem skutków działalności w zakresie transportu i logistyki, w tym wpływu tej działalności na środowisko oraz rozwój gospodarczy. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wytyczonego celu z zakresu transportu i logistyki oraz ma świadomość odpowiedzialności ponoszonej za podejmowane w tym zakresie decyzje. Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników. Posiada kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze TSL, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową. Jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia, potrafi myśleć kreatywnie oraz działać w sposób przedsiębiorczy. Zajęcia prowadzone w profesjonalnych laboratoriach, a także w formie warsztatów i wizyt studyjnych oraz praktyka technologiczna i projektowa, pozwalają absolwentowi na zdobycie zarówno teoretycznych podstaw jak i praktycznych umiejętności z branży TSL. Wiedza dotycząca zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarzadzania projektami i innowacjami daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do ubiegania się o fundusze unijne na jej założenie i rozwój. Absolwent jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi oraz koordynacji zaopatrzenia i dystrybucji towarów w firmach logistyczno – transportowych, sieciach handlowych, magazynach oraz kompleksowych centrach logistycznych.

Student uczestniczy w zajęciach, po których ma możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego, uprawnień na wózki widłowe oraz uprawnień spedytora, po złożeniu stosownych egzaminów. Może również przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację administracyjno-usługową AU.25. Student ma możliwość uczestniczyć w szkoleniach, po których nabywa praktyczne umiejętności posługiwania się programami komputerowymi spedycyjnymi, magazynowo-sprzedażowymi, kadrowo-płacowymi oraz finansowo-księgowymi. Dzięki programowi studiów opartemu na wiedzy praktycznej ekspertów współpracujących z uczelnią, absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i kompetencje z zakresu specyfiki logistyki produkcji, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem transportowo-logistycznym, projektowania systemów logistycznych, rozwiązywania problemów dotyczących prognozowania i zarządzania zapasami, prawidłowości instrumentów rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych oraz oraz specyfiki spedycji krajowej i międzynarodowej.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą absolwentom kierunku transport i logistyka podjąć pracę na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w licznych podmiotach gospodarczych, m.in. przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, centrach logistycznych i dystrybucyjnych, firmach transportowo-spedycyjnych przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową, a także zakładach i wydziałach komunikacji miejskiej. Umiejętności, które nabywają w trakcie nauki, pozwolą im również na objęcie stanowiska m.in. inżyniera utrzymania ruchu czy systemu telematycznego. Typowe stanowiska pracy związane z uzyskanymi kwalifikacjami w trakcie studiów to: spedytor, spedytor krajowy i międzynarodowy, kierownik magazynu, administrator magazynu, asystent administratora magazynu, specjalista ds. transportu, logistyk, dyspozytor w firmie transportowej, dyspozytor w firmie spedycyjnej, księgowy, pracownik biurowy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE – strona www Uczelni

Więcej informacji o kierunkach logistycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia logistyczne Kraków. Interesuje cię spedycja, transport, logistyka – zarządzanie łańcuchami dostaw i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia logistyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia