Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Giżycku

uczelnia niepubliczna, województwo warmińsko-mazurskie, Giżycko

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 14 października 2014 roku nadał Wydziałowi Nauk Społecznych w Giżycku uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne. Był to ważny krok do uruchomienia kolejnej jednostki Uczelni, tym razem w województwie warmińsko-mazurskim.

Kierunki studiów - WSB Giżycko

studia I stopnia

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: www.wsb.net.pl/rekrutacja/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

WSB Giżycko - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Olsztynie i województwie warmińsko - mazurskim